Här är ägarna bakom de fem friskolorna som växt allra mest


Friskolorna står inför den största reformen på 30 år enligt Skolministern. SVT Nyheter har granskat de fem friskolekoncerner som växt allra mest de senaste fem åren.

Tryck på korten för att veta mer om ägarna bakom de fem friskolekoncernerna


Cedergrenska


Niklas Pålsson


Niklas Pålsson, 50 år

Aktiemäklaren som sadlade om till lärare, Niklas Pålsson, är största ägare med 18 procent av aktierna i den friskolekoncern som toppar tillväxtligan, Cedergrenska. Starten på friskolekoncernen var när rektorn och ekonomichefen för Tibble gymnasium fick köpa skolan av Täby kommun 2007.


2011 sålde de skolan vidare till Niklas Pålsson, då ekonomi- och historielärare, och den tillträdande rektorn Håkan Söderström. Niklas Pålsson blev VD för bolaget. Under 2012 köpte friskoleföretaget även Täby Friskola.


Men det var först 2018 som Cedergrenskas expansiva strategi startade och 2021 börsintroduceras Cedergrenska. Cedergrenska har i dagsläget omkring 6800 elever.

Tellusgruppen


Bijan Fahimi


Bijan Fahimi, 59 år

Han är grundare, vd och majoritetsägare i friskolekoncernen Tellusgruppen. Han började med att starta förskolor i Stockholm och Uppsala. Det blev basen för skolkoncernen som grundades 2012 och börsnoterades 2021. Precis som flera andra har han tidigare en karriär inom politiken och var ledamot i partistyrelsen för Folkpartiet, nuvarande Liberalerna, mellan 1998 och 2003. Han har dessutom varit vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen och ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.


Skolorna i Telluskoncernen har knappt 2000 elever.


Han rekryterade Lotta Edholm (L) som styrelseledamot till Tellusgruppen 2021, 1 år efter att hon lämnade sin post som skolborgarråd i Stockholm. När Lotta Edholm fick posten som skolminister i Ulf Kristerssons regering frånträdde hon sin styrelseplats och sålde sina aktier i koncernen.

Almwik


Per Egon Johansson


Per Egon Johansson, 71 år

Per Egon Johansson äger skolkoncernen Almwik som driver Raoul Wallenbergskolorna med närmare 3 700 elever. Han var partisekreterare för Kristdemokraterna mellan 1978 och 1985, och barnbarn till Kristdemokraternas grundare och hedersordförande Lewi Pethrus, kanske ännu mer känd som ledargestalt i den svenska Pingströrelsen.


Per Egon Johansson blev senare statssekreterare hos Mats Odell under Bildtregeringen som drev igenom friskolereformen 1992. Det var i och med att han gjorde en kommunrevision av skolverksamheten i Järfälla som han kom att bilda Raoul Wallenbergskolorna 2006, då hade han lämnat politiken.


2019 blev han talesperson för hela friskolebranschen när han klev in som styrelseledamot för Friskolornas riksförbund 2019 och 2021.

Atvexa


Lars Brune & Peter Weiderman


Lars Brune, 67 år och Peter Weiderman 63 år


Största ägare i Atvexakoncernen, med 42 procent vardera. Peter Weiderman grundade Carema Vård och Omsorg, där han var vd och sedan ordförande. Fram till 2010 var han ordförande för koncernens bolag Ambea. Året efter briserade Caremaskandalen, verksamheterna bytte namn och bolaget börsnoterades senare under namnet Ambea.


Peter Weiderman driver nu investeringsverksamhet i det helägda bolaget Atnotera. Lars Brune har också en bakgrund i Caremakoncernen, som grundare och vd för Carema Primärvård.


Han är läkare och äger och driver vårdkoncernen Svenska Rehabiliterings Sjukhus AB med 400 miljoner kronor i omsättning.


Skolorna i Atvexakoncernen har omkring 16 200 elever.

Watma


Anders Hultin


Anders Hultin, 54 år

Anders Hultin grundade Watmakoncernen 2013, men har varit en nyckelperson i friskolesverige från start. Han var politisk tjänsteman på utbildningsdepartementet när den omtalade friskolereformen genomfördes under Bildt-regeringen och beskrivs som en av arkitekterna bakom systemet.


I mitten av nittiotalet grundade Anders Hultin Friskolornas riksförbund. Några år senare blev han vd för Peje Emilssons nystartade friskola Kunskapsskolan, idag en av de största koncernerna i Sverige.


2012 rekryterades Anders Hultin som vd till den riskkapitalägda skolkoncernen John Bauer. Mindre än ett år senare försattes skolkoncernen i konkurs. Hultin köpte då ut fyra av skolorna ur konkursboet. Senare köpte han fler före detta John Bauerskolor, och startade grundskoleföretaget Nordic International School. Skolorna i Watmakoncernen har ca 4400 elever.


Kristina Lagerström

Lotta Sima

Julia Lindvall

SVT DatajournalistikWebbproduktion


Publicerad: 26 februari 2023