Laptopen från helvetet.


Så har den kallats.


Datorn som tillhört Hunter Biden, son till världens mäktigaste man.


Nu har vi fått tag på en kopia.Materialet är enormt med 144 000 mejl, 7 700 kalenderuppgifter och 118 000 bilder, filmer och dokument. Vi begränsar oss till att försöka undersöka tre saker:

  • Vilka kopplingar finns det till Sverige?

  • Finns det några uppgifter som är komprometterande för USA:s president Joe Biden?

  • Finns det några uppgifter som är så besvärande för Hunter Biden att det kan innebära problem för Joe Biden eller för USA som land?


Men hur vet vi att Giuliani, som ju haft en tydlig agenda, eller någon annan som haft datorn före oss inte förfalskat materialet? Om vi ska kunna dra slutsatser kring datorn så måste vi undersöka om någon manipulerat den.

Vi lämnar hårddisken till ett företag som arbetar med IT-forensik. Men företaget har amerikanska ägare, och när de inser att det är Hunter Bidens dator förbjuder ledningen allt samröre med datorn.

Till sist hittar vi ett företag i Nacka som analyserar datorn åt oss.


Så, väldigt mycket talar för att materialet är autentiskt. Vi vet också att personer som förekommer i materialet gått ut och bekräftat att vissa mejl och andra händelser faktiskt har skickats och ägt rum.

Det är dags att titta närmare på innehållet, och spåren leder oss till en svensk myndighet, till påstådda korruptionsplaner och till potentiella olagligheter.

Vår genomgång visar att det fanns totalt 408 000 filer på datorn. Vi har inte läst alla. Men man kan räkna med att såväl utländska underrättelsetjänster som politiska motståndare till Joe Biden i USA fortfarande går igenom innehållet i jakten på politiska fördelar. Och snart drar valrörelsen inför mellanårsvalen igång.
Fouad Youcefireporter

Linda Hörnqvistfoto/webbproduktion

Publicerad: 4 april 2021