Hur lika är kandidaterna sina partier?


Hur väl stämmer riksdagskandidaternas åsikter överens med partiets officiella hållning? Svaret hittar vi i SVT:s Valkompass. I Valkompassen kan du matcha dina egna åsikter mot kandidater och partier genom att svara på ett antal frågor. Men hur väl matchar kandidaternas svar sina egna partiers?

För att visa hur partierna och kandidaterna skiljer sig åt så ritar vi ut svaren med hjälp av två skalor: höger-vänsterskalan och den så kallade GAL-TAN-skalan (scrolla för att fortsätta).


På höger-vänster-skalan ser vi var partierna och kandidaterna ligger när det gäller frågor som till exempel den offentliga sektorns storlek och skattesatser. Är man långt till vänster är man för att staten ska ha stort inflytande i samhället genom användande av skatter. Är man långt till höger så vill man att individen ska ha mer makt över sin egen ekonomi, man är för mer privata lösningar och marknadsekonomi.

Prickarna () visar partiets placering på höger-vänster skalan enligt svaren i SVT Valkompass.


GAL-TAN-skalan försöker fånga en annan dimension av politiska åsikter. GAL, som är uppåt, står för "Grön, Alternativ, Libertär" och TAN, nedåt, står för "Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk". Traditionalisten vill till exempel stärka rättsväsendet och nationalstaten, begränsa invandring och frihandel. Mot det står en öppenhet mot andra värderingar som HBTQ, mångkultur och stöd till minoritetsgrupper. Här finns också en positiv syn på frihandel, miljöfrågor och internationalism.


Genom att kombinera de två axlarna så kan vi placera ut alla partier i ett tvådimensionellt plan.


De borgerliga partierna hamnar alla ungefär lika långt åt höger, men lite olika högt och lågt på GAL-TAN-skalan. Tittar man på den så är till exempel Centerpartiet och Liberalerna närmare Socialdemokraterna än de övriga borgerliga partierna.


Motsvarande tendens ses hos de rödgröna. De ligger ganska samlat till vänster med Vänsterpartiet längst ut medan spridningen är större på GAL-TAN-skalan.


Sverigedemokraterna är det parti som ligger längst ifrån något annat parti, närmast hittar vi Kristdemokraterna. SD placerar sig något till höger om mitten och betydligt längre ner än de andra partierna.


De små prickarna är alla kandidater som svarat på Valkompassen. Nu kan vi se hur de placerar sig i förhållande till varandra och till partierna.


Avståndet från varje kandidat till deras parti är olika stort beroende på hur väl kandidatens svar stämmer överens med partiets svar.


Vänsterpartiets kandidater har till exempel ganska liten spridning och de flesta ligger nära sitt parti. Kandidaterna har alltså svarat relativt likt sitt parti.


Liberalernas kandidater däremot är mer spridda både till höger och vänster och upp och ned. Där tycker alltså ganska många annorlunda än partiet, och varandra, i flera frågor.


De flesta av de Socialdemokratiska kandidaterna ligger ungefär i linje med sitt parti på höger-vänster-skalan, men på GAL-TAN-skalan ligger majoriteten av kandidaterna klart över sitt parti.


Vissa kandidaters svar ligger särskilt långt från det egna partiets – ibland närmare det motsatta blocket än sitt eget.


Med hjälp av knapparna nedan kan du själv utforska partiernas och kandidaternas placering på höger-vänster och GAL-TAN-skalorna. Du kan också se hur långt kandidaterna är från sitt parti genom att välja i listan eller genom att trycka på kandidaten.

Tryck på en kandidat eller välj från listan för att se hur nära den är sitt parti. Kandidaterna är listade efter avståndet till sitt parti.


Läs också:

Valkompassen: Här är politikerna som står långt ifrån sitt parti

Valkompassen visar: Kristdemokraterna kluvet om mångkultur

Hur vi gjorde

Partierna och dess kandidaters placeringar har uppskattats genom en statistisk analysmetod som tar varje kandidats matchning till partierna som avstånd och passar in dessa i en gemensam tvådimensionell rymd. Denna metod brukar kallas för utvikningsanalys. Denna rymd har sedan roterats så att placeringen på x-axeln samvarierar maximalt med kandidaternas självskattning på vänster-höger-skalan.

Visa

Ola Hjalmarsson

Staffan Betnér, statistiker


Dataanalys

SVT Datajournalistik

Publicerad: 28 augusti 2018