Kokainets väg till Sverige


I fartyg, containrar och flygplan göms kokain på väg från Sydamerika till Sverige.

Drogen är så billig att tillverka att det ibland skickas ut stora partier på måfå när det är dags att testa nya transportvägar.

– Vinsten är enorm, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

Att tillverka kokain är billigt. Så billigt att det produceras i överflöd. Det som sedan gör kokainet dyrt är transporten och riskerna.

Drogen förs från Sydamerika till framför allt USA och Europa och kunderna betalar för riskerna som kurirerna tar.

– Ibland skickas det ut kokain på måfå. Om en av fem försändelser fastnar, så görs ändå en ordentlig vinst på de andra fyra. Och vinsten är enorm, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

Kokainproducenterna har alltså råd att chansa.


Kokain från Sydamerika smugglas in i Europa via stora hamnländer som Nederländerna, Belgien Spanien och Portugal.


Kokainet som smugglas in i Europa kommer från Colombia, Peru och Bolivia. Här växer kokabusken, som kokain tillverkas av, i mängder.

– Just nu är det enormt stor tillgång på kokain. Skördarna har varit extremt bra de senaste åren, säger Jonas Karlsson.

Kokainet transporteras vidare till bland annat Brasilien, Venezuela och Ecuador. En stor del av kokainet smugglas in i Europa via fartygscontainrar. Sedan hamnar drogen i stora hamnländer som Nederländerna och Belgien, men också i Spanien och Portugal.

– I och med den fria rörligheten inom EU, så vet kokainproducenterna att tullkontrollen inom Europa är väldigt svag. De kan frakta kokain ganska obehindrat. Om du kör från Spanien till Norden blir du inte stoppad förrän du kommer till Sverige, säger Jonas Karlsson.

De starka tullkontrollerna i Sverige har tidigare fått kritik från EU.

– Men vi motiverar kontrollerna med de större drogbeslag som vi har gjort, så det har accepterats, säger Jonas Karlsson.

Kurirerna vågar inte prata. De vet att det inte lever så länge till då.

Jonas Karlsson, Tullverket

Under 2006 gjordes det största kokainbeslag som någonsin gjorts i Sverige. Då beslagtogs över 1,2 ton kokain i Skandiahamnen i Göteborg.

– Det var lite overkligt. Beslag av den kalibern hör man bara om i USA och längre ner i Europa, dit kokainet först kommer. Det var uppenbart att det inte bara var för den svenska marknaden, det skulle vidare ner i Europa, säger Jonas Karlsson.

Han tror att kokainet hamnade i Sverige eftersom ingen misstänker att det ska komma kokain härifrån.

– Det kan också ha varit ett test av en ny väg eller ett sätt att kolla våra gränser. Men det är inget som vi har fått bekräftat, för kurirerna vågar inte prata. De vet att det inte lever så länge till då.


Under 2018 gjordes två stora kokainbeslag i Sverige - se mer i videon.

Jonas Karlsson berättar att det på senare år upptäckts kokainsmuggling till Sverige i småflyg.

– Man använder också fraktflyg och kokainet följer helt enkelt med i frakten. Men det är också en del som smugglas i vanliga reguljärflyg, säger han.

En annan ny smugglingväg går från Sydamerika via Afrika, för att för att dölja att kokainet kommer från just Sydamerika.

– De vet att saker från Sydamerika i högre utsträckning kollas eftersom det finns en högriskstämpel på varor därifrån. Men den här nya fraktvägen har vi upptäckt och håller koll på.

Var i Afrika hamnar kokainet?

– Det vill jag inte avslöja, säger Jonas Karlsson.

Att beställa kokain är lite som att beställa hämtpizza

Patrik Andersson, polisen.

Patrik Andersson är sektionschef för polisens underrättelseenhet för region Syd och kartlägger nätverk som smugglar kokain.

– Kokainet smugglas ofta in in Sverige tillsammans med frukt som importeras från Sydamerika, säger han.

De kriminella nätverken har kontakter i hamnar och bland grossistföretag för att kunna följa kokainets väg.

– De övervakar smugglingen i hamnarna och hämtar sedan upp kokainet när det hamnat hos grossisterna, säger Patrik Andersson.


Polisen Patrik Andersson kartlägger de kriminella nätverk som verkar på insidan.

När drogen väl smugglats in i Sverige levereras det på alla möjliga sätt: med personbilar, mopeder eller från hand till hand.

– Det finns en tydlig distributionskedja. Att beställa kokain är lite som att beställa hämtpizza, man bara ringer så levereras det, säger Patrik Andersson.
Carin Fock


Text och Webbproduktion

Lina Lindahl


Video

Diamant Salihu


Reporter

SVT Design


Grafik

Publicerad: 4 april 2019