Kommunerna som nekar bistånd till bostad – trots osäkert lagstöd


SVT:s kartläggning visar att 130 av Sveriges kommuner nekar ekonomiskt bistånd till boendekostnad - trots att det saknas tydligt juridiskt stöd för att arbeta på det sättet.

Det handlar om fall där den sökande inte kan visa att andrahandskontraktet är godkänt av fastighetsägaren.

Klicka på kartan eller välj en kommun i listan för att se hur Sveriges kommuner svarar på frågan:

"Nekar er kommun ekonomiskt bistånd för boendekostnad till sökande som inte kan visa att andrahandskontraktet är godkänt av fastighetsägaren?"

Ja - 130 kommuner nekar bistånd


Nej - 106 kommuner har inte samma krav


Övrigt - 46 kommuner hänvisar till andra lagrum


Saknas svar


Kolbjörn LindbergWebbproduktion

Martin HedströmWebbutveckling

Christoffer UrbornReporter

Ellen PanReporter

Publicerad: 14 februari 2022