Hur långt kan du resa med din köttkonsumtion?

Enligt jordbruksverket står animalieproduktionen för ca 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det beror till exempel på att det går åt mycket mark till att producera foder för djuren, men också för att kor och får pruttar ut en hel del metangas. Men konsumtionen av kött, oavsett var och hur det har producerats, är förknippad med stor klimatpåverkan. Här kan du kolla ungefär hur långt du kan köra med bil på samma utsläpp som ditt köttätande genererar.

Ange vad du äter per vecka (gram) så räknar vi om det till en bilresa med samma mängd utsläpp. Växla till dag

Din årliga köttkonsumtion motsvarar ungefär en bilresa från Stockholm till ? i utsläpp ( mil för att vara exakt). Det är ungefär 500 kg koldioxid.

Din årliga köttkonsumtion motsvarar ungefär en bilresa runt jorden gånger. Det är ungefär 500 kg koldioxid.

Du äter så lite kött att vi inte kunde hitta någon rutt som motsvarar dina koldioxidutsläpp. Testa att öka värdena.

Karta över din beräknade rutt

Karta: Naturalearthdata.org


Så räknade vi

Siffrorna på hur stort koldioxidutsläpp som de olika köttsorterna ger upphov till kommer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De har gjort en lista som visar genomsnittlig koldioxidpåverkan på klimatet för en rad livsmedel. Exempelvis ger ett kilo nötkött i genomsnitt 26 kilo koldioxid i klimatpåverkan enligt SLU:s beräkningar.

Transportstyrelsen har uppgett för SVT att en liter 95-oktanig bensin med 4,9 procent etanol avger 2,71 kilo koldioxid i utsläpp. För att få fram hur många liter bensin ett kilo nötkött motsvarar delar vi 26 med 2,71. Det visar att ett kilo nötkötts klimatpåverkan motsvarar ca 9,6 liter bensinförbrukning. Trafikverket beräknade i samråd med Konsumentverket den genomsnittliga bensinförbrukningen för nya bilar i Sverige 2012.

En ny svensk bil förbrukar ca 0,62 liter milen. För att få reda på hur långt man behöver åka för att komma upp i samma klimatpåverkan som ett kilo nötkött delar vi därför 9,6 med 0,62. Ett kilo nötkötts klimatpåverkan är detsamma som att åka en genomsnittlig svensk, ny bil 15,5 mil.

Om vi för enkelhetens skull antar att en person äter ett kilo nötkött per dag i ett år så motsvarar det samma klimatpåverkan som 15,5 gånger 365,25 dagar, det vill säga som att åka en bil ca 5 661 mil.

Uppgifterna om bilrutternas längd och koordinater är hämtade från Google. Observera att vissa sträckor inkluderar mindre båtresor.

Visa

Robin Linderborg

Johan Ekman

Fredrik Edgren

Publicerad: 4 mars 2018 06.00