Socialen betalar illegala boenden åt Malmös utsatta


En nedlagd fabrik, en industrilokal i hamnen, ett kontor.

Trots uppenbara faror har de alla varit hem åt utsatta familjer i Malmö.

Samtidigt som Malmö stad kraftsamlar för att stoppa hundratals olagliga boenden i staden kan SVT Nyheter Skåne avslöja att socialtjänsten betalat hyran för flera av dem.Under de senaste fem åren har Malmö stad trappat upp kampen mot den organiserade brottsligheten i staden.

Bland annat har de kraftsamlat mot olovliga boenden.

SVT Nyheter Skåne har kartlagt 40 fastigheter – de flesta industrier.

Vi har upptäckt att minst 160 personer de senaste fem åren haft dessa som sina hem, trots att det är olagligt.

Eva, 62, bodde sex år på giftig industritomt


Här nedan är några exempel på boenden i Malmö som miljöförvaltningen dömt ut som olovliga.


Klicka på varje bild för att se insidan av boendet.

I Malmö har miljöförvaltningen förbjudit ungefär 140 boenden sedan 2017.

De finns i industrilokaler, kontor, källare och baracker och de är ofta förenade med stora hälsorisker.

I Malmö stad finns en enighet om att olagliga boenden måste stoppas.

Tragiskt, med tanke på riskerna


SVT Nyheter Skåne kan avslöja att socialtjänsten, år efter år, betalar hyra för olagliga bostäder samtidigt som resten av staden gör sitt yttersta för att stoppa dem.

Trots att handläggare har gjort hembesök och kontrollerat hyreskontrakten så gav socialtjänsten klartecken till att betala ut bidrag för hyra i de fyra fall vi tittat närmare på.

Hur kan socialtjänsten betala för det som staden bestämt sig för att förhindra?

Trots kontroller - socialen betalade hyran


SVT har varit i kontakt med fastighetsägarna.

Fastighetsägaren till Eva Zetterlunds tidigare boende säger till SVT att han inte visste om att hon bodde där.

Ägaren till kontoret där mannen med två barn bodde ger samma förklaring.

VD:n för det fastighetsföretag som hyrde ut till den nyanlända familjen medger att det fanns brister i boendet men menar att det var tillåtet att bo där.

Fastighetsägaren som hyrde ut källarlokalen för 5300 kronor i månaden säger att han missförstått reglerna.

Fredrik SvenningssonReporter & fotograf


Natalie MedicReporter


Nellie ErberthOnlinereporter


Nicolai GrantVideoproduktion