Trots coronakommissionens kritik - flera kommuner har ökat andelen timmar av timanställda

SVT Nyheter har granskat arbetad tid inom äldreomsorgen.


Ett av de stora problemen under coronapandemin har varit att många inom äldrevården är timanställda. Enligt coronakommissionen måste andelen timanställda minska. Men i många kommuner utförs nu istället mer arbete av timanställda, det visar en granskning som SVT Nyheter har gjort.

För snart ett år sedan kom coronakommissionen fram till att Sverige misslyckats med att skydda de äldre. Den höga andelen timanställda inom äldreomsorgen var en av orsakerna enligt kommissionen, som menar att det innebär en ökad risk för smittspridning.

Arbetsgivarna måste “kraftigt minska andelen personal med timanställning”, skrev kommissionen. Men en granskning som SVT Nyheter har gjort av arbetad tid av undersköterskor och vårdbiträden inom den kommunala äldreomsorgen visar att många kommuner gått i motsatt riktning.

Vi har undersökt Sveriges 50 största kommuner med kommunal äldreomsorg och jämfört september i år med september 2019, alltså före pandemins utbrott i Sverige. Statistiken visar att andelen timmar som utförts av timanställd personal ökat i 22 av de 50 kommunerna.

– Jag tycker att det är oacceptabelt att det går åt det hållet, säger fackförbundet Kommunals ordförande Malin Ragnegård.


Klicka på på ett kort för att se detaljer om kommunen.


Uppsala är en av kommunerna som har ökat andelen timmar av timanställda och är också en av dem med högst andel sådana timmar.

– Det beror på att sjuktalen och vabbandet har ökat under pandemin, säger Rasmus Sundström, avdelningschef Uppsala kommun.

Fler kommuner säger att sjukfrånvaro är orsaken till att det gått åt fel håll. Samtidigt finns det 28 kommuner som har gått åt rätt håll.

Vikariepooler och att man anställt fler än vanligt under vissa perioder är några av förklaringarna som nämns av kommuner med en större minskning.

– Vi vet att det här innebär lite högre kostnader för oss, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun, där man har utökat grundbemanningen.

– Vi tror att det på lång sikt ger både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster, säger hon.

Mölndal har haft störst ökning av andelen timmar av timanställda. Enligt vård- och omsorgschefen Eva Klang Vänerklint har kommunen minskat risken för smittspridning på andra sätt.

– I möjligaste mån var personalen på max ett eller två ställen. Inför varje arbetspass behövde man också testa sig, säger hon.


Så har undersökningen gått till:

SVT Nyheter har bett Sveriges 50 största kommuner befolkningsmässigt och som har äldreomsorg i kommunal regi att fylla i ett svarsformulär. Uppgifterna som redaktionen har begärt ut är faktiskt arbetade timmar av tillsvidareanställda, tidsbegränsat månadsavlönade och timavlönade vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen under september månad 2019, 2020 och 2021. Begreppet äldreomsorg omfattar särskilda boenden för äldre och hemtjänst. Timmarna har redovisats separat per anställningsform och andelen timmar av timanställda har beräknats på respektive kommuns total.

Arbetad tid inom den privata äldreomsorgen ingår inte i den här undersökningen. Detta då det inte är offentliga uppgifter.


Visa

Hedda BerglundReporter

Oskar NyqvistGrafik/webbproduktion

Publicerad: 27 juni 2017 10.41

Uppdaterad: 27 juni 2017 13.41