Så har migrationen till Europa minskat sedan krisen 2015Europas stängda gränser och nya hårda ton i flyktingpolitiken har satt spår i migrationsströmmarna till kontinenten. Hittills i år har en bråkdel så många gjort den livsfarliga resan över Medelhavet som rekordåret 2015.

Italien och Malta har satt stopp för fler flykting- och migrantbåtar i sina kuststäder. "Hamnarna är stängda hela sommaren", meddelade Italiens inrikesminister Matteo Salvini kort efter att ha tillträtt sin post. Han, likt flera andra europeiska politiker, har vunnit val på löften om att minska invandringen.


MIGRANTER OCH FLYKTINGAR PÅ MEDELHAVET

2015   2016    2017   2018, endast första 10 månaderna


Europas hårdare ton har påverkat migrationsströmmarna. Under första halvåret 2018 kom drygt 45 000 människor till Sydeuropas kuster - omkring fem procent jämfört med hela 2015, då det kom över en miljon.


Antalet flyktingar och migranter som kommit till Europa via de olika rutterna per år. För 2018 gäller statistiken för perioden fram till 8:e november. I siffrorna för Spanien inkluderas även de som kommit landvägen. Malta har mottagit 1 033 personer från 1 januari till 8 november 2018. Källa: UNHCR


Migrationsfrågan är brännhet i så gott som alla EU:s medlemsländer, men det finns ett problem - man är överens om att något behöver ändras, men inte om vad det är. Italien och Grekland, som fått ta emot flest människor, har länge velat att bördan ska delas lika mellan EU:s alla medlemmar, men flera länder vill inte ta emot några migranter alls.

Antalet flyktingar och migranter som tog sig till Europa på den östra rutten ökade lavinartat 2015. Sedan gränserna stängts och kontrollerna skärpts har fler valt andra vägar.

Men nu ser även vägen till Italien ut att vara stängd. Därför växer åter den östra rutten genom Grekland och den västra till Spanien - även om siffrorna för östrutten fortfarande är blygsamma jämfört med 2015.

Fördelningen mellan män, kvinnor och barn 2015 och 2018. Siffrorna för 2018 gäller endast de första sex månaderna. Källa: UNHCR


Betydligt färre människor kommer till Europa i dag, men antalet som mister livet på havet har inte minskat i samma takt. Enligt UNHCR dog eller försvann 3 771 personer år 2015. Året efter var det dödligaste på Medelhavet då 5 096 personer dog, trots att antalet som reste den vägen var en tredjedel jämfört med 2015.

Under 2018 års första tio månader har 2 023 människor drunknat eller försvunnit på vägen till Europa.


DÖDA PÅ MEDELHAVET 2015-2018

Antalet människor som dött när de försökt korsa Medelhavet har varit ungefär samma mellan 2015 och 2018 trots att många färre ger sig iväg på resan. Siffrorna för 2018 gäller till och med 8 november. Källa: UNHCR


Migrationen till Europa ser ut att minska ytterligare de kommande åren. Under ett EU-möte i juni kunde medlemmarna, efter påtryckningar från Italien och en hel natt av diskussioner, enas om att samarbeta på ett antal punkter i den riktningen. Bland annat ska man stärka kontrollerna av EU:s yttre gränser och utreda center för flyktingmottagning i Nordafrika och på EU:s mark.Iva Horvatovic

Text


Eva Eliasson

Grafik


Publicerad: 4 juli 2018