Nej, se det snöar


Det var väl roligt, hurra!

Ingen jul utan snö. Eller? Vi har rådfrågat SMHI:s väderstationer och såhär har det sett ut i Sverige på julafton de senaste 30 åren.

Vi bor i ett avlångt land. Enligt SMHI är sannolikheten för en vit jul över 80 procent i Norrland, Dalarna och norra Värmland medan det i sydvästra Skåne ligger snö var femte till var tionde jul.

Men det händer att snön lyser vit på taken i hela landet, senast var år 2010 då samtliga SMHI:s stationer rapporterade minst en decimeter snö. I Lund uppmättes 32 centimeter.

I kartan nedan kan du göra en snöig tidsresa genom Sverige, vi börjar med förra julen.


Den vita ytan i kartan ovan utgörs av stationer i SMHI:s regi som har rapporterat minst en centimeter snö på julaftons morgon, i de gröna ytorna ryms stationer där snödjupet var mindre eller obefintligt.

Det finns luckor i rapporteringen av snödjup. Om du drar dig till minnes en julafton som minsann var grönare eller vitare än vad kartan visar så är det mycket möjligt att du minns rätt.

Fortsätt läsa för en genomgång i snödjupsmätning – och en förklaring till varför kartan ser ut som den gör.

☃️


Mätning av snödjup i SMHI:s regi sker manuellt med hjälp av tumstock, linjal eller fasta mätkäppar.

Snödjupet mäts klockan sju på en någorlunda slät markyta utan drivbildning och avläses på centimeternivå.

Mätpinne i Norrköping. Foto: SMHI

Det rapporterade snödjupet ska helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter inom en radie av några meter och bör rapporteras dagligen. En del stationer rapporterar mer sällan, eller inte alls.


Slide 1 of 3

Julafton 2019 rapporterades snödjupet från 389 stationer runtomkring i Sverige. De mörkgröna plupparna på kartan är de stationer där ett snödjup på minst en centimeter uppmättes.

Punkterna som representerar väderstationer på kartan görs om till ett voronoi-diagram. I varje polygon finns en väderstation. I de fall en station inte har rapporterat något snödjup och således inte finns representerade blir närliggande polygoner större och täcker upp.

Polygoner som sträcker sig utanför Sveriges gränser klipps av, färger skruvas och fram träder en färdig bild över snötäcket i Sverige 2019 – där det gröna representerar barmark.


Martin HedströmSVT Datajournalistik

Källa: SMHI

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 23 december 2019


Uppdaterad: 9 december 2020


☃️