Foto: TT

Har du koll på läget? Gör SVT:s nyhetsquiz!

Borats nya prank, 5G-nyheter i Sverige och ett riktigt djupdyk. Hur mycket minns du från nyhetsveckan som gått?

Lycka till!