I början av året skickas ett brev till regementschefen på K3 i Karlsborg. Där larmas om bestraffningar, farliga övningar och homofobi.

Det ska visa sig att situationen är värre än så.Jag vill ta reda på vilka som gjorde sin värnplikt på regementet under förra året.

Men Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten hemligstämplar namnen.Filip: ”Jag har inte skrivit på någonstans att befälen får smälla till mig”


Detta är K3


• På Livregementets husarer, K3, utbildas förband som är snabba, lätta och slagkraftiga.

• Ett anrikt regemente, på fästningen i Karlsborg har det funnits militär verksamhet sedan 1870.

• Under 2019/2020 var 239 värnpliktiga inskrivna på K3. Av dessa fullföljde 218 utbildningen.

DöljJägarutbildningen i Karlsborg är en av de mest krävande utbildningarna inom Försvarsmakten. I ett krig ska soldaterna kunna lösa uppgifter bakom fiendens linje. Under utbildningen ska de värnpliktiga pressas och stressas både fysiskt och mentalt.

Men frågan är om befälen går över gränsen?Leo: ”Man var ju rädd för befälen”


Många rekryter ser tillbaka på ett lärorikt år, en fantastisk kamratanda och gemenskap soldaterna emellan.

De vittnar även om befälens kollektiva bestraffningar, kränkningar och maktmissbruk.”Inte en utbildning, bara ren förnedring”Jag får tag på fler och fler värnpliktiga från K3. Och bilden förstärks av ett regemente där allt inte står rätt till. Till slut har jag pratat med 44 killar och tjejer om befälen.


37 har upplevt kränkande kommentarer.


31 har upplevt mobbning och maktmissbruk.


17 har upplevt våld.


Ett fåtal känner inte igen sig i vittnesmålen.


Klicka på bilderna nedan för att ta del av rekryternas berättelser inifrån K3:


Samtliga berättelser ovan har bekräftats av flera olika rekryter.


Fler än hälften av dem jag pratat med berättar om en tystnadskultur på K3. Få vill ställa upp och berätta öppet vad de varit med om. Bland annat för att de fortfarande känner sig rädda för repressalier.

Men några vågar.Felicia: ”Då säger befälet ’sikta mot våldtäktshuset’ ””Befälet gick och slog med en pinne i huvudet på dem”


Det är inte första gången K3 får ett larm om missförhållanden.

2013 kommer ett mejl från en före detta officer. Personen larmar om befäl på K3 som sparkar på soldater, använder sig av kollektiv bestraffning och mobbas.

Den dåvarande regementschefen säger att detta inte ska upprepas.


Jag ringer upp ett av de befäl som av flera värnpliktiga pekas ut för att ha sagt kränkande saker och slagit rekryter. Det är samma befäl som det särskilt larmas om i det anonyma brevet som kom till K3 i år.

När jag frågar om det som rekryterna berättat säger han att han inte minns händelserna. Han vill inte medverka i en intervju.


2017 infördes allmän värnplikt igen. Det betyder att rekryter som gör värnplikten riskerar fängelse om de hoppar av.

Pliktrådet är en fristående organisation som representerar Sveriges värnpliktiga och ser efter deras rättigheter. Eftersom rekryterna inte kan lämna frivilligt anser pliktrådet att situationen på K3 är extra allvarlig.

Man har efter sina besök slagit larm om både sexism, homofobi och nedvärderande uttryck och velat se en förändring.Pliktrådet: ”Där sticker K3 ut, incidenterna är många och allvarliga”Efter brevet som kom till K3 så startade regementet en egen utredning. Den är ännu inte klar.

Trots att utredningen pågått i mer än ett halvår så svarar regementschefen att han inte känner till flera av de missförhållanden som denna granskning visar.Chefen för K3: ”Enstaka händelser, enstaka individer”


Efter SVT Nyheter Västs granskning meddelar regementschefen att han kommer tillsätta ytterligare en utredning. Han ska sedan besluta om vidare åtgärder.

Skulle det röra sig om brottsliga handlingar kommer dessa polisanmälas.Frida Björkreporter

Per-Olof Stjärneredfoto

Jakob Eidenskogredaktör

Erik Grönlundwebbproduktion

Truls Wallingrafik

Andreas Carlssongrafik


Publicerad: 8 december 2020 05.30