Hur väl är kommunens befolkning representerad i kommunfullmäktige?

För att ha en god representation av sin befolkning så kan man tänka sig att det borde vara lika stor andel kvinnor i kommunfullmäktige som det är i kommunen. På samma sätt borde åldersfördelningen i fullmäktige likna den hos kommunens invånare. Men så är sällan fallet.

Vi har tittat på ålder- och könsfördelningen på invånarna i alla kommuner i Sverige och sedan jämfört dem med motsvarande för de folkvalda i kommunfullmäktige.

Vi har också rankat kommunerna efter hur väl kommunfullmäktige speglar befolkningen, en ranking för ålder och en för kön. Plats ett är bäst, då har man den minsta skillnaden, och plats 290 har den största.

Du själv välja vilken kommun/kommunfullmäktge du vill titta på. Hur ser det ut där du bor?


Välj kommun i listan


Åldersfördelning, befolkningen i kommunen och kommunfullmäktige uppdelat i åldersgrupper


Könsfördelning


, befolkningen i kommunen och kommunfullmäktige uppdelat efter kön


Exempel på utstickande kommuner


Källa och metod

Demografi gällande kommuner: SCB

Demografi gällande förtroendevalda: Valmyndigheten

Åldersjämförelsen görs genom attt dela in befolkningen över 18 år i tre grupper: 18 - 38 år, 39 - 59 år och slutligen de som är 60 år eller mer. Dessa tre grupper är lika stora om man tittar på Sverige som helhet.

Rankingen för könsfördelningen är utefter den absoluta skillnaden mellan andelen kvinnor i kommunen och kommunfullmäktige.

Ranknigen för åldersfördelningen är utefter det ekludiska avståndet mellan kommunen och kommunfullmäktige. Mer om avstånd på Wikipedia

Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 13 november 2018