Så lång tid tar ambulansen i din kommun

SVT Nyheter har kartlagt mediantiden för hur lång tid det tar för ambulansen att nå fram vid så kallade prio 1 larm - de mest allvarliga larmen. I 139 kommuner har responstiderna blivit över en minut längre sedan år 2010. Utforska själv hur responstiderna sett ut de senaste åren i din kommun och i andras.

Kartan är färgad efter utvecklingen i responstid mellan 2010 och 2016.

Om undersökningen

Tidigare mätte man från att 112-samtalet besvarades till att ambulansen var framme på adressen, men sedan 2016 räknar man från dess att samtalet hamnar i kön hos SOS-alarm. Tiderna för år 2016 kan därför vara några extra sekunder långa på grund av ändrad mätmetodik.

Tiden kan också påverkas av att ambulanspersonalen allt oftare anger ankomsten när de är framme hos patienten snarare än ankomst till adressen. Hur mycket det påverkar responstiderna är ännu oklart.

Värdet är mediantiden för varje kommun och anger det mittersta värdet, till skillnad från medelvärdet. Mätperioden har brutet år och är mellan 1 juni till den 31 maj. Det innebär att 2016 avser 1 juni 2015 till den 31 maj 2016.

Visa

Källa: SKL:s Öppna jämförelser med data från SOS alarm.


Kenneth Ulander

Martin Hedström

Publicerad: 23 augusti 2017 06.00