Foto: Fredrik Sandberg/TT

Röster om yttrande­frihet

SEPTEMBER 2017. En nazistisk organisation får tillstånd att demonstrera i centrala Göteborg. Judiska församlingen firar en viktig högtid. Bokmässan bojkottas av författare och besökare på grund av att Nya Tider är en av utställarna. Plötsligt pratar alla om yttrandefrihet – om vad lagen säger och var gränserna går. Man pratar också om rädsla.


Redan 2016 var det tidningen Nya Tiders medverkan som dominerade debatten kring Bokmässan i Göteborg. Då hade Bokmässan först återkallat tidningens mässplats, för att sedan ändra sig igen och låta dem delta.

När det stod klart att Nya Tider skulle delta även 2017 skrev ett hundratal författare ett upprop om att de inte tänkte delta i årets mässa.

2017 blev också året då NMR, Nordiska motståndsrörelsen, beviljades demonstrationstillstånd lördagen den 30 september. Demonstrationståget skulle starta vid Bokmässan och sedan passera i närheten av synagogan, samma dag som judarna firar högtiden Jom Kippur.


I ett inlägg på SVT Opinion beskrev Allan Stutzinsky, ordförande för Judiska församlingen i Göteborg, situationen som "en mardröm":

Debattinlägg: Allan Stutzinsky, Judiska församlingen. Foto: Lina Persson

Den 25 september beslutade förvaltningsrätten att demonstrationen skulle få en kortare sträckning och inte längre passera synagogan i Göteborg.

Yttrandefrihet: Frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Källa:NE


Journalisten Janne Josefsson har gjort sig känd som förkämpe för det fria ordet. I somras var hans sommarprat i Sveriges radio ett av de mest lyssnade – och debatterade – programmen. Han tycker att det är självklart att NMR ska få demonstrera och att Nya Tider ska få medverka på Bokmässan:

Debattinlägg: Janne Josefsson Foto: Lina Persson

Advokaten Anne Ramberg är en tung makthavare inom det svenska rättsväsendet och har under sina 17 år som generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund ofta visat att hon inte drar sig för kontroversiella frågor. Hon håller med Janne Josefsson om att nazisterna inte ska stoppas från att demonstrera. I motsats till honom tycker hon dock att Nya Tider inte alls måste få en plats på Bokmässan:

Debattinlägg: Anne Ramberg Foto: Lina Persson

I en debattartikel på SVT Opinion skriver Nya Tiders chefredaktör, Vávra Suk:

"Det är glädjande att Bokmässan stått pall för påtryckningar från censurivrare. Det är det som yttrandefrihet handlar om i praktiken.

Vissa debattörer har hävdat att Bokmässan inte har skyldighet att upplåta utrymme, det finns ingen lag som tvingar dem.

Det är alltså människor som bara accepterar yttrandefriheten så länge det finns en lag om det, men de ställer sig gärna och skymmer så att andra inte kan ta del av budskapet, skriker och visslar så att ingen ska höra, släcker ner reklam på storbildsskärmar i Göteborg så att ingen ska få se.

Vad skulle dessa människor kunna göra om det inte fanns en lag som tvingade dem att acceptera åtminstone lite yttrandefrihet? Tanken skrämmer."

Vávra Suk, Nya Tider, på Bokmässan. Foto: Lars Pehrson SVD/TT
Alternativ bokmässa på Heden i Göteborg. Foto: Thomas Johansson/TT

En av dem som bojkottade Bokmässan var författaren Andreas Norman. Den 28 september medverkade han i Opinion live, där han debatterade mot journalisten Janne Josefsson och Göran Greider, chefredaktör,
Dala-Demokraten:

Opinion live den 28 september 2017

Göran Greider, som försvarar Nya tiders medverkan på Bokmässan, anser dock – i motsats till Janne Josefsson – att NMR inte borde ha fått demonstrera. Se hela programmet i SVT Play.2017 blev året då Bokmässan tappade var femte besökare jämfört med året innan. Störst var tappet under lördagen den 30 september.

ANTAL BESÖK PÅ BOKMÄSSAN 2014-2017:

Vad säger man då från Bokmässans sida? Maria Källsson, vd för Bokmässan, skriver på SVT Opinion:

"En bokmässa är en unik företeelse i samhället, ett öppet torg – där åsikter möts och bryts. Den öppna arenans möjligheter till fri åsiktsbildning och yttrandefrihet är Bokmässans kärna.

Om vi börjar recensera åsikter som håller sig inom lagen så hamnar vi i svåra gränsdragningar. Ska konservativa religiösa aktörer stoppas? Homofobiska böcker?

(...)

Vi är inte naiva inför Nya Tiders värderingar och agenda, men än så länge håller sig tidningen innanför demokratins spelregler: lagen."


FLER RÖSTER OM YTTRANDEFRIHET PÅ SVT OPINION
FOTNOT: SVT har producerat en nyhetsdokumentär som skildrar händelserna kring den 30 september. Se den här (26 min).