Så har snö­säsongen förändrats de senaste 70 åren


Den svenska vintern har fått en allt kortare snösäsong till följd av ett varmare klimat – framför allt i södra Sverige. Med siffror från SMHI har vi sammanställt diagram som visar hur snötäcket har förändrats på olika ställen i landet. SVT Nyheter har valt ut 19 av SMHI:s mätstationer från norr till söder. Välj mätstation i rullmenyn nedan.Välj vilken mätstation du vill titta på i listan nedan.

Välj station...

Lund

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1951/52 till 2021/22.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Halmstad

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Växjö

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Bredåkra

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Kalmar

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Göteborg

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Visby

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Linköping

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Karlstad

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Örebro

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Västerås

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Uppsala

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Stockholm

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Falun

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Gävle

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Härnösand

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Stensele

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Riksgränsen

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.

Storlien

 • Staplarna visar hur många dagar per 12-månadersperiod mätstationen rapporterade ett snötäcke. Mätperioden är 1 juli till 30 juni 1950/51 till 2020/2021.

 • Kurvan visar ett medelvärde för snötäcket per 10-årsperiod.

 • Den raka linjen visar trenden för antal dagar med snötäcke de senaste 70 åren.


Metod och källa

SMHI har digitala uppgifter om dagar med snötäcke på 37 platser i landet sedan vintern 1951-52. De är utspridda från norr till söder.

Av de 37 platserna är 19 utvalda här. I söder är det stora städer och i norr skidorter eller mätstationer i fjällen.

Dagar med snötäcke mäts från den 1 juli ena året till den 30 juni året efter och alltså inte efter ett vanligt kalenderår. Det här görs för att överensstämma med hur vintern meteorologiskt infaller, vilket är både före och efter ett årsskifte.

Data från 1951-2014 har SMHI tagit fram i rapporten "METEOROLOGI Nr 158, 2015" Tabell 16, gjord av Lennart Wern.

När det gäller vintrar efter 2014 är det SMHI:s öppna data från deras mätstationer som använts. Länk: Ladda ner meteorologiska observationer | SMHI

Här har resultaten justerats i fyra fall beroende på att data antingen saknats helt eller varit ofullständig jämfört med grunddata för de 63 första åren.

Det är i tur och ordning:

 • Växjö som ersattas av Moheda från och med 2019.

 • Linköping som ersatts av Linköping - Malmslätt 2019-2021.

 • Stensele som ersatts av Blaiken från och med 2014.

 • Riksgränsen som ersatts av Katterjåkk från och med 2014.

I samtliga fall är det den geografiskt närmaste platsen som finns till den ursprungliga mätserien. Det stämmer alltså inte till hundra procent men det är så nära det går att komma sanningen med den här arbetsmetoden.


VisaAnders KauranenResearch

Eva EliassonGrafik

Kicki AhlmRedaktör

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Publicerad: 22 december 2022