Så minskade idrottandet 2020

- där du bor


Coronapandemin har påverkat barn och ungas möjlighet att idrotta. Nya siffror från Riksidrottsförbundet, som SVT har tagit del av, visar hur mycket föreningsidrottandet bland 7-25-åringar minskade under pandemiåret. Se hur det såg ut i din region och idrott.Så minskade idrottandet i hela Sverige

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i landet:

1 Fotboll +0,5

2 Innebandy -21,1

3 Ishockey -8,8

4 Gymnastik -24,4

5 Handboll -23,1

6 Ridsport -3,1

7 Basket -19,2

8 Simidrott -6,7

9 Budo och kampsport -37

10 Tennis +0,1

11 Friidrott -10,1

12 Konståkning -1,6

13 Karate -28,1

14 Taekwondo -27,9

15 Boxning -35,6

16 Bordtennis -16,5

17 Badminton -17,4

18 Skidor -24,9

19 Bandy -11,0

20 Orientering -15,4

21 Golf +2,9

22 Volleyboll -13,1

23 Judo -36,3

24 Brottning -32,0

25 Skolidrott -16,4


Visa

Välj vilken region du vill titta på i listan nedan.

Välj region...

Dalarna


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll +8,7

2 Innebandy -19,0

3 Ishockey -10,5

4 Gymnastik -35,1

5 Ridsport +0,1

6 Handboll -24,6

7 Skidor -29,2

8 Simidrott 9,2

9 Friidrott -6,3

10 Bandy -24,0

11 Tyngdlyftning +13,5

12 Orientering -26,0

13 Skolidrott -27,1

14 Tennis -17,8

15 Bordtennis -40,6

16 Budo och Kampsport -34,2

17 Judo -52,1

18 Golf 31,0

19 Karate -6,4

20 Konståkning -24,9

21 Baseboll och Softboll -21,7

22 Brottning -75,9

23 Basket -24,3

24 Cykel 25,0

25 Badminton -10,8

Västmanland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll +1,7

2 Innebandy -24,7

3 Ishockey -14,1

4 Ridsport -6,1

5 Gymnastik -40,5

6 Boxning -61,9

7 Simidrott -14,8

8 Handboll -21,4

9 Budo och Kampsport -39,6

10 Bandy -13,0

11 Friidrott -36,3

12 Basket -16,4

13 Brottning -43,1

14 Tennis +14,8

15 Taekwondo -33,3

16 Karate -43,7

17 Golf +7,6

18 Parasport -38,9

19 Skidor -42,8

20 Judo -47,6

21 Konståkning +18,7

22 Bordtennis -26,5

23 Orientering -11,9

24 Vattenskidor och Wakeboard -14,7

25 Badminton -25,1

Blekinge


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -2,2

2 Ishockey -8,0

3 Gymnastik -31,7

4 Handboll -23,8

5 Innebandy -26,0

6 Ridsport +2,0

7 Simidrott -23,4

8 Friidrott -4,6

9 Tennis -8,3

10 Konståkning -12,5

11 Bordtennis -30,1

12 Budo och Kampsport -58,7

13 Orientering -18,7

14 Badminton -14,3

15 Karate -27,9

16 Boxning -63,0

17 Golf +4,2

18 Skyttesport -40,9

19 Brottning -63,3

20 Judo -48,3

21 Parasport -62,1

22 Skolidrott -78,2

23 Bandy -30,7

24 Cricket -39,8

25 Fäktning -0,7

Norrbotten


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -7,1

2 Ishockey -7,7

3 Innebandy -23,2

4 Basket -19,4

5 Ridsport -13,2

6 Handboll -23,6

7 Gymnastik -42,6

8 Skidor -18,4

9 Friidrott -5,6

10 Danssport -37,0

11 Brottning -40,6

12 Konståkning -5,4

13 Simidrott -21,8

14 Budo och Kampsport -45,1

15 Karate -31,6

16 Badminton -34,0

17 Styrkelyft -36,7

18 Akademisk Idrott -37,9

19 Boxning -73,0

20 Taekwondo -29,8

21 Parasport -63,0

22 Cheerleading +156,1

23 Korpen -47,7

24 Bandy -26,7

25 Orientering +3,5

Halland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll 0,9

2 Innebandy -17,9

3 Gymnastik -14,5

4 Handboll -18,3

5 Ridsport -8,0

6 Simidrott -8,3

7 Ishockey -11,7

8 Tennis 5,9

9 Budo och Kampsport -49,2

10 Karate -28,8

11 Bordtennis -20,9

12 Basket -12,8

13 Friidrott -5,0

14 Golf 7,2

15 Konståkning 20,5

16 Boxning -41,1

17 Badminton -6,0

18 Volleyboll -3,4

19 Judo -43,5

20 Styrkelyft -45,8

21 Bandy -25,7

22 Brottning -19,8

23 Orientering -5,7

24 Skyttesport -30,1

25 Korpen -48,1

Kronoberg


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -7,7

2 Innebandy -22,2

3 Ishockey -6,0

4 Gymnastik -23,1

5 Ridsport +3,9

6 Simidrott -3,0

7 Friidrott -5,4

8 Handboll -15,8

9 Basket -19,0

10 Boxning -78,8

11 Tennis +9,3

12 Volleyboll -33,2

13 Budo och Kampsport -46,3

14 Bordtennis -4,5

15 Skolidrott -36,2

16 Konståkning -21,2

17 Badminton -18,2

18 Akademisk Idrott -36,4

19 Taekwondo -17,8

20 Skyttesport -45,7

21 Bandy -1,5

22 Karate -25,3

23 Orientering -25,9

24 Golf 0,0

25 Brottning -48,3

Gävleborg


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll 1,0

2 Innebandy -18,7

3 Ishockey -5,7

4 Ridsport -3,1

5 Gymnastik -37,7

6 Friidrott -34,5

7 Budo och Kampsport -41,8

8 Handboll -15,5

9 Bandy -9,8

10 Simidrott -5,4

11 Skidor -23,8

12 Karate -14,1

13 Golf -12,1

14 Basket -23,7

15 Konståkning -16,7

16 Tennis -4,9

17 Korpen -7,9

18 Badminton -25,3

19 Boxning -58,7

20 Orientering -13,9

21 Bordtennis -2,0

22 Tyngdlyftning 4,7

23 Taekwondo -2,4

24 Cheerleading 70,1

25 Skyttesport -50,0

Örebro


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll +3,9

2 Innebandy -19,2

3 Ishockey -15,3

4 Gymnastik -19,4

5 Handboll -22,3

6 Simidrott -7,3

7 Friidrott -17,0

8 Ridsport -4,0

9 Basket -34,9

10 Tennis +9,7

11 Boxning -3,0

12 Budo och Kampsport -46,7

13 Volleyboll -47,2

14 Bordtennis -7,9

15 Orientering -26,9

16 Badminton -13,8

17 Judo -39,5

18 Konståkning -28,2

19 Amerikansk Fotboll -48,3

20 Golf +5,0

21 Frisbee -6,7

22 Bandy -22,3

23 Skateboard -31,9

24 Skidor -18,9

25 Baseboll och Softboll 21,5

Uppsala


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll +8,1

2 Innebandy -21,0

3 Gymnastik -28,5

4 Ishockey -0,4

5 Ridsport +3,2

6 Handboll -20,5

7 Basket -18,7

8 Friidrott -12,9

9 Simidrott +4,5

10 Konståkning -9,5

11 Tennis -9,2

12 Badminton -23,6

13 Budo och Kampsport -36,1

14 Bandy -1,4

15 Bordtennis -5,7

16 Judo -10,3

17 Skidor -26,6

18 Orientering -23,2

19 Boxning -5,1

20 Volleyboll +27,0

21 Brottning -43,8

22 Karate -18,3

23 Parasport -57,9

24 Rugby +5,2

25 Akademisk Idrott -50,0

Jämtland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -3,2

2 Ishockey -16,0

3 Gymnastik -19,5

4 Skidor -3,7

5 Basket -35,7

6 Innebandy -28,6

7 Ridsport -0,4

8 Simidrott -9,4

9 Friidrott -9,7

10 Skolidrott -6,3

11 Budo och Kampsport -38,3

12 Bordtennis -50,7

13 Tennis +0,6

14 Konståkning +0,7

15 Badminton -16,7

16 Boxning -35,8

17 Skidskytte +22,0

18 Korpen -44,9

19 Skyttesport -50,4

20 Bandy +7,0

21 Motorcykel och Snöskoter +0,2

22 Judo -37,7

23 Bilsport -27,3

24 Fäktning -28,

25 Bågskytte -41,1

Kalmar


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -8,4

2 Innebandy -20,0

3 Ridsport -11,7

4 Ishockey -10,9

5 Simidrott -1,1

6 Gymnastik -33,1

7 Handboll -20,8

8 Friidrott -14,4

9 Basket -19,2

10 Bordtennis -31,8

11 Tennis +1,3

12 Taekwondo -18,6

13 Budo och Kampsport -35,8

14 Golf +22,8

15 Bandy -19,2

16 Konståkning +21,2

17 Orientering -26,8

18 Badminton -6,9

19 Skyttesport -33,1

20 Bowling -27,5

21 Skolidrott -34,8

22 Boxning -46,6

23 Danssport -48,0

24 Karate -23,5

25 Korpen -56,4

Västerbotten


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll +1,1

2 Innebandy -22,2

3 Ishockey -16,5

4 Ridsport -7,3

5 Gymnastik -26,3

6 Simidrott -7,2

7 Budo och Kampsport -43,3

8 Basket -10,8

9 Akademisk Idrott -41,6

10 Taekwondo -12,1

11 Volleyboll -24,0

12 Handboll -14,1

13 Skidor -10,3

14 Badminton -18,6

15 Friidrott -21,8

16 Konståkning -8,6

17 Boxning -54,3

18 Korpen -19,9

19 Squash -11,5

20 Parasport -53,7

21 Karate +0,3

22 Triathlon -17,5

23 Tennis +28,1

24 Bordtennis -13,5

25 Orientering -2,3

Värmland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -1,2

2 Innebandy -20,1

3 Ishockey -13,2

4 Ridsport -3,8

5 Gymnastik -28,2

6 Handboll -22,5

7 Friidrott -19,1

8 Simidrott -17,5

9 Basket -7,0

10 Karate -36,8

11 Tennis 8,7

12 Budo och Kampsport -49,8

13 Amerikansk Fotboll -10,7

14 Skidor -30,8

15 Skyttesport -38,2

16 Konståkning -4,8

17 Golf -29,5

18 Bordtennis -34,7

19 Boxning -64,5

20 Bandy -29,7

21 Cheerleading +42,1

22 Orientering -14,2

23 Bowling -34,2

24 Judo -12,1

25 Korpen +4,8

Jönköping


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -5,7

2 Innebandy -18,0

3 Ishockey -12,8

4 Handboll -21,7

5 Ridsport +4,8

6 Simidrott -2,4

7 Gymnastik -31,0

8 Basket 5,2

9 Budo och Kampsport -51,9

10 Tennis +7,0

11 Bandy -14,6

12 Friidrott -1,1

13 Volleyboll -6,6

14 Orientering -15,2

15 Konståkning -4,0

16 Karate -1,4

17 Skolidrott -29,3

18 Kanot -51,1

19 Bordtennis +5,4

20 Taekwondo -18,4

21 Skidor -45,9

22 Badminton -19,7

23 Skyttesport -20,7

24 Boxning -64,9

25 Golf -7,9

Östergötland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -0,2

2 Innebandy -21,4

3 Ridsport -3,0

4 Gymnastik -25,5

5 Ishockey -4,5

6 Simidrott -10,4

7 Handboll -31,0

8 Basket -11,1

9 Friidrott -28,8

10 Tennis +2,2

11 Akademisk Idrott -60,2

12 Taekwondo -10,9

13 Karate -25,8

14 Bandy -14,4

15 Konståkning 5,9

16 Orientering -7,4

17 Bordtennis -10,0

18 Budo och Kampsport +2,0

19 Korpen -48,9

20 Golf +14,7

21 Boxning -48,2

22 Badminton -12,3

23 Brottning -1,0

24 Skidor -33,2

25 Bowling -52,4

Gotland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -6,2

2 Innebandy -23,0

3 Gymnastik -16,7

4 Ishockey -3,5

5 Ridsport +7,4

6 Simidrott -3,7

7 Basket -6,3

8 Parasport -37,5

9 Friidrott -17,2

10 Konståkning -15,9

11 Orientering -50,8

12 Tennis 84,0

13 Bordtennis +8,2

14 Handboll -39,2

15 Varpa -38,0

16 Budo och Kampsport -40,1

17 Fäktning -71,7

18 Badminton -20,3

19 Skyttesport -47,6

20 Klättring +19,1

21 Boxning -77,2

22 Volleyboll +2,7

23 Motorcykel och Snöskoter +10,1

24 Bowling -30,3

25 Golf +51,2

Västra Götaland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -1,5

2 Handboll -24,2

3 Innebandy -23,6

4 Ishockey -9,7

5 Gymnastik -22,5

6 Ridsport -6,4

7 Tennis -1,6

8 Friidrott -1,6

9 Simidrott -3,4

10 Budo och Kampsport -33,4

11 Basket -24,8

12 Konståkning -7,6

13 Taekwondo -33,1

14 Boxning -20,1

15 Badminton -12,4

16 Bordtennis -27,4

17 Bandy -2,4

18 Orientering -13,9

19 Karate -13,2

20 Judo -40,7

21 Volleyboll -20,7

22 Golf +5,8

23 Danssport -24,0

24 Brottning -23,6

25 Dövidrott -15,3%

Västernorrland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -5,1

2 Ishockey -21,3

3 Innebandy -18,2

4 Ridsport -14,7

5 Simidrott -9,0

6 Skidor -15,7

7 Gymnastik -35,6

8 Handboll -26,5

9 Tennis -11,6

10 Konståkning -15,5

11 Skolidrott -40,3

12 Brottning -24,3

13 Friidrott -14,1

14 Bordtennis -34,2

15 Basket -16,6

16 Orientering -13,2

17 Styrkelyft -29,9

18 Karate -49,6

19 Badminton -22,8

20 Bandy -12,5

21 Judo -46,4

22 Boxning -62,0

23 Taekwondo -29,4

24 Golf +2,1

25 Budo och Kampsport -32,4

Skåne


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper

Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll -3,6

2 Handboll -26,8

3 Gymnastik -21,0

4 Simidrott -8,4

5 Innebandy -21,0

6 Ridsport +0,8

7 Budo och Kampsport -37,9

8 Ishockey -5,2

9 Tennis -2,7

10 Basket -11,9

11 Taekwondo -31,4

12 Friidrott -11,3

13 Karate -27,5

14 Konståkning -5,8

15 Golf 1,9

16 Bordtennis -26,5

17 Volleyboll -8,5

18 Badminton -16,8

19 Brottning -23,9

20 Boxning -12,4

21 Judo -33,4

22 Parasport -51,7

23 Bowling -47,1

24 Skolidrott -15,9

25 Korpen -40,8

Stockholm


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll +6,3

2 Basket -21,0

3 Gymnastik -22,1

4 Innebandy -20,7

5 Ishockey -3,4

6 Simidrott -5,3

7 Handboll -19,4

8 Ridsport -1,7

9 Tennis 1,8

10 Budo och Kampsport -34,2

11 Friidrott +3,7

12 Karate -34,4

13 Konståkning +6,4

14 Bordtennis -0,4

15 Taekwondo -20,8

16 Badminton -20,4

17 Boxning -37,6

18 Orientering -5,7

19 Skidor -36,3

20 Judo -28,5

21 Volleyboll -2,7

22 Golf -4,4

23 Korpen -62,2

24 Bandy -8,3

25 Cheerleading +120,1

Södermanland


Så minskade idrottandet i regionen

jämfört med år 2019


Så påverkades olika åldergrupper


Så ökade eller minskade de 25 största idrotterna i regionen:

1 Fotboll +0,5

2 Innebandy -24,8

3 Friidrott -37,6

4 Handboll -22,2

5 Gymnastik -25,4

6 Ishockey -12,9

7 Ridsport +16,7

8 Simidrott -13,7

9 Basket -19,4

10 Tennis -14,7

11 Karate -32,7

12 Taekwondo -45,6

13 Orientering -34,6

14 Boxning -34,3

15 Korpen -27,4

16 Budo och Kampsport -9,1

17 Konståkning +30,5

18 Kanot -22,6

19 Bordtennis -31,1

20 Bandy -12,8

21 Skyttesport -34,6

22 Judo -12,8

23 Volleyboll -31,6

24 Skateboard -17,8%

25 Golf +9,4Vad säger siffrorna?

Statistiken bygger på LOK-stödsansökningarna för 2020. Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) är ett stöd till idrottsföreningar som delas ut av Riksidrottsförbundet.

Idrottsföreningarna kan ansöka om stöd för varje träning- och tävlingstillfälle som pågår i minst 30 minuter och riktar sig till unga mellan 7-25 år samt personer med funktionsnedsättningar över 25 år.

I den här publiceringen jämför vi antalet s k “deltagartillfällen” 2020 med 2019. Deltagartillfällen anger antalet personer som deltagit vid en träning eller tävling. Deltar 20 personer på en fotbollsträning räknas det alltså som 20 deltagartillfällen.

Eftersom siffrorna baseras på det sökta LOK-stödet för 2020 kan det komma att justeras i mindre omfattning efter Riksidrottsförbundets rutinkontroller.


Visa

Johanna RudbäckReporter

Martin JosephsonGrafik

Linnea Heppling/ SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 16 mars 2021