Så delades och spreds valfrågor på Facebook

Se vilka valfrågor som engagerade mest under valrörelsen och ett urval av grupper och sidor som drev diskussionen.


Genom att utforska SVT:s Facebook-karta kan du ta reda på mer om de sidor och grupper vars delningar engagerade inför valet. Till exempel vad som delades, vilka som delade och i vilken omfattning, samt vilka aktörer som liknade varandra.

Facebook används enligt deras egna siffror av 6,3 miljoner svenskar varje månad och det är vanligt att använda sociala medier för att uppdatera sig kring nyheter och aktualiteter.

Men hur mycket vet vi som använder plattformen om de sidor och grupper som delar och sprider artiklar i vårt flöde? Facebook-kartan bidrar med den typen av kunskap och fungerar dessutom som ett källkritiskt hjälpmedel.

Du kan se vilka valfrågor som var stora under valrörelsen och undersöka vilka aktörer som delade material kopplat till den fråga som intresserar dig.

För att få veta mer om en sida eller grupp klickar du på dess bubbla i kartan (ovan) eller så söker du reda på den via sökfunktionen.

Kartan utgår från en databas bestående av ett urval av 850 stora sidor eller öppna grupper som alla på ett eller annat sätt pratade om valfrågor under 2018. Kartan förändrades varje dag under valrörelsen baserat på vilka som hade delat de senaste sju dagarnas mest engagerande artiklar. Nu bygger kartan istället på den sammanlagda datan från de tre sista veckorna innan valet.

Sidorna placeras på kartan efter vilka ämnen de har delat artiklar om. En sida som hade mycket aktivitet kring artiklar som handlar om till exempel sjuksköterskors arbetssituation dras närmare kategorin “Sjukvård” på kartan.

Aktivitet på Facebook behöver inte bero på ett reellt engagemang, utan kan manipuleras med hjälp av till exempel automatiserade tjänster och ekonomisk sponsring. Mätningen tar inte hänsyn till den typen av påverkan.

Söker du på en aktör utan att hitta den så finns denna antingen inte med i vårt underlag, eller så har den inte delat någon länk som har engagerat tillräckligt under mätningens tidsperiod. Det kan även vara en sluten grupp eller ett personkonto, vilka inte inkluderas i mätningen.

Läs mer: Så här görs Facebook-kartan.


Joakim Andersson

Malin Dahlberg

Publicerad: 28 augusti 2018

Uppdaterad: 18 september 2018