Så styrs Sveriges kommuner


Val 2018

Opinionsläget gör att regeringsbildningen kan bli knivig efter valet. Men i landets kommuner har man länge tvingats hantera en situation där inget av blocken har egen majoritet. SVT har kartlagt hur styret förändrats under de senaste fyra åren.

Under nuvarande mandatperiod har mer än en tredjedel av kommunerna styrts genom blocköverskridande samarbeten där S eller V styr ihop med ett eller flera av allianspartierna. Det kan jämföras med 38 styren 2010-2014 och 41 styren 2006-2010, enligt siffror från SKL som efter varje val sammanställer styret i kommunerna och landstingen.

SVT har nu kartlagt hur styret ser ut i dag, vid mandatperiodens slut och jämfört det med den enkät SKL gjorde kort efter valet 2014. Vår undersökning visar att i en fjärdedel av kommunerna har det skett en förändring i styret. I 23 kommuner har förändringen inneburit att styret växlat mellan vänster-, allians- eller blocköverskridande samarbete.

Tabellen visar antal samarbeten mellan de traditionella partierna. Lokala partier ingår inte i redovisningen. Där det exempelvis står V+V innebär det att V i två kommuner antingen styr självt eller tillsammans med endast ett lokalt parti. Rött är vänsterstyre, blått är alliansstyre och gult är blocköverskridande styre.

De partier som sitter i flest styren i landet är Socialdemokraterna, som styr i 186 kommuner, och Centerpartiet som styr i 146. Det är också mellan dessa partier som det är vanligast med samarbete över blockgränserna.

Kil – Blocköverskridande i flera mandatperioder

Kils kommun i Värmland har haft blocköverskridande styre under flera mandatperioder. De två senaste är det Socialdemokraterna och Centerpartiet som styr tillsammans.

Georg Forsberg från Centerpartiet säger att det krävs speciella omständigheter för att ett blocköverskridande styre ska bli till och fungera. I Kils fall handlade det om att ekonomin var i botten, så pass att kommunen 1999 blev den första någonsin att bli nekad banklån.

Jag kan vara orolig för att de ska tänka ”Varför har vi partier? Varför har vi olika block? Betyder inte ideologi någonting längre?

–Vi hade en lång historia med växlande majoriteter och det var ingen som riktigt tog tag i frågan om att bygga en välskött ekonomi. 2010 hade vi och Socialdemokraterna samma valbudskap: att vi måste ta ett tydligt ledarskap annars går det åt skogen.

Den farhåga han har kring samarbetet är människor ska tycka att det är konstigt att S och C styr ihop fast de står på olika sidor av blocken.

–Jag kan vara orolig för att de ska tänka ”Varför har vi partier? Varför har vi olika block? Betyder inte ideologi någonting längre? säger han.

Anders Johansson från Socialdemokraterna säger att det viktigaste var att få till en stark majoritet.

–Vi behövde det för att kunna utveckla kommunen och jobba med de svagheter som fanns.

Han tycker att samarbetet har fungerat bra. Men både Centerpartiet och Socialdemokraterna går i första hand till val som eget parti.

–Vi vill ha så många röster som möjligt, sen säger vi inte mer om det. Vi är öppet för allt utom SD, säger Anders Johansson.


Så vill partierna styra i Kil


Får vi erkännade från väljarna är vi beredda att fortsätta i ett blocköverskridande samarbete

Vi går till val som enskilt parti, men det bästa scenariot för Kils kommun vore en stabil borgerlig majoritet där Liberalerna ingår som ett av flera styrande partier.

S + MP + V

En allians bestående av M, C, L, MP.

Som nu, S+C

Vi vill se en förändring där vi har kraftigt ökat inflytande och får vara med och styra.

V+S+MP

Partierna har svarat på frågan "Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?"

Källa: Valkompassen valkompassen.svt.se/kil/kommun

Visa

Hässleholm – SD fällde det rödgröna styret

Det finns i dag samarbeten i styret mellan alla stora partier utom ett - Sverigedemokraterna. Men i Hässleholm har SD kommit nära en del i styret med posten som vice ordförande i kommunfullmäktige.

Där inleddes mandatperioden med ett rödgrönt minoritetsstyre, fram till 2016 när Sverigedemokraterna och det lokala partiet Folkets väl röstade på alliansens budget. De rödgröna lämnade sina ordförandeposter men behöll platserna och majoriteten i nämnder och i kommunstyrelse.

Med facit i hand är Sverigedemokraternas ordförande Hanna Nilsson tveksam till om det var rätt beslut att fälla det rödgröna styret.

–Det blev till sist rörigt. Det är en lärdom, att ett minoritetsstyre inte är att föredra. Eftersom det inte fanns en majoritet i nämnderna eller i kommunstyrelsen så har det varit svårt att föra någon politik till hundra procent. De förslag som alliansen gick fram med har stoppats, säger hon.

Vi vill ha ett blocköverskridande styre, men hur det ska se ut vet jag inte. Jag stänger inga dörrar, det skulle ge oss ett dåligt förhandlingsläge.

I valet 2014 fick SD 22 procent av rösterna i Hässleholm och det finns opinionsmätningar som visar på ett stöd på över 30 procent i Skåne. Hanna Nilssons önskan är att SD ska ta över styret tillsammans med Moderaterna.

–Vi vill ha ett tydligt majoritetsstyre. Det viktigaste är att vi får igenom vår politik.

Moderaternas Lars Jonsson säger att de sista åren under mandatperioden varit svåra för alla inblandade.

–Vi hade kunnat kasta ut de rödgröna ur nämnderna och få majoritet om vi hade valt en valteknisk samverkan med SD. Men vi valde att inte göra det. Vi står för långt ifrån varandra i grundläggande frågor och dessutom ville inte hela alliansen ha ett samarbete.

Lars Jonsson vill inte ta ställning till några framtida samarbeten förrän valet är klart.

–Vi vill ha ett blocköverskridande styre, men hur det ska se ut vet jag inte. Jag stänger inga dörrar, det skulle ge oss ett dåligt förhandlingsläge. Nu får väljarna säga sitt och hur det ser ut vet jag inte, säger han.


Så vill partierna styra i Hässleholm

En stark majoritet som kan föra kommunen framåt, där Centerpartiet är ett av majoritetspartierna.

Folkets Väl: För att få en fungerande kommunpolitik ställer vi oss utanför koalitioner och blockpolitik. Om vi inte får stöd för vår linje kommer vi att stödja det minst skadliga alternativet.

Vi samarbetar i en borgerlig allians med M och L och ser gärna att vi får förtroende av väljarna fortsätta.

Vi vill bilda styre tillsammans med alliansen.

Vi är ett centerparti vilket ger oss en fördel när det kommer till samarbete. Vi kan samarbeta både med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det är viktigt att få till ett majoritetstyre.

Vi önskar ett stabilt styre för Hässleholms kommun och håller dörrarna öppna för att det ska ske. Vi arbetar för ett förnyat förtroende med våra kollegor från L och KD, men en majoritet krävs.

Tydlig majoritet, absolut inget minoritetsstyre. Vi ingår gärna i en tydlig majoritet, men inte med vilka som helst.

Sverigedemokraterna har som mål att ta över styret i Hässleholm. Det parti vi vill samarbeta med är det som kommer att ge mest SD-politik i utbyte. Sannolikt blir Moderaterna vår samarbetspartner.

En röd-grön majoritet.

Partierna har svarat på frågan "Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?"

Källa: Valkompassen valkompassen.svt.se/hassleholm/kommun

Visa

Arboga – Sju partier styr tillsammans

41 kommunstyren i landet består av fem eller fler partier. Flest, sju, finns i Arboga i Västmanland där Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna samt Omsorgspartiet styr tillsammans.

Fram till 2016 styrdes Arboga i ett blocköverskridande samarbete där Socialdemokraterna, som dittills suttit i styret i 97 år, var största parti. Men efter politiska strider valde V, C och Omsorgspartiet att istället söka samarbete med allianspartierna.

–Vi hade flera stora och viktiga investeringsprojekt på gång, ett omsorgsboende, en förskola och en projektering av en grundskola. Då lade vi allting annat åt sidan, säger Dan Karlsson från Vänsterpartiet.

Vi bestämde att om vi ska göra det här måste vi ro båten i land

Han tycker inte att det har varit svårt att komma överens trots att partierna ligger så långt ifrån varandra ideologiskt.

–Jag har varit kommunpolitiker sedan 1991 och det är en liten ort. Vi känner varandra.

Efter valet skulle han ändå helst se ett rödgrönt styre i majoritet.

–Det är det naturliga, om det är möjligt. Då kan man bedriva en politik som man är helt nöjd med, inte bara lotsa projekt i land, säger han.

Kristdemokraternas Jonas Stenzelius ser inga problem med att fortsätta i ett sjupartistyre efter valet.

–Vi bestämde att om vi gör det här måste vi ro båten i land. Man lyssnar på alla, alla får komma till tals och framföra sin syn. Det är receptet, säger han.

Men i första hand skulle han också helst styra med sitt ursprungliga block, alliansen.

–Ideologiskt skulle vi inom alliansen vilja lägga ut mer verksamhet på entreprenad och skapa fler privata alternativ i kommunen. Sånt skulle vi kunna göra mer av om vi bestämde på egen hand, säger han.

Så vill partierna styra i Arboga

Vi vill fortsätta främst med KD, M, L, C, MP samt OPA och V! Många låsningar försvann med S! Det byggs/rustas nu överallt! Efter S haveri har P7-majoriteten styrt i 2 år och det har fungerat utmärkt!


Det viktigaste för oss är att vår Liberala politik får inflytande.


Gärna breda politiska uppgörelser där flera perspektiv tas tillvara.


Moderaterna vill styra tillsammans med andra partier i majoritet efter valet, där vi tar ansvar för Arbogas bästa. Hur den konstellationen ser ut är upp till väljarna.


Omsorgspartiet i Arboga: Det skall vara ett stabilt styre (majoritet) som kan driva Arbogas utveckling framåt.


Socialdemokratisk ledd majoritet


Vi vill få ihop en stark majoritet och önskar att ett samarbete med i första hand moderaterna och liberalerna.

Rödgrönt styre i majoritet


Källa: Valkompassen valkompassen.svt.se/arboga/kommun

Visa

Simrishamn – C och L hoppade av samarbetet

Sju blocköverskridande styren har också upphört under mandatperioden. I Simrishamn i Skåne styrde från början fem partier: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Österlenspartiet. Senare hoppade Centerpartiet och Liberalerna av medan de övriga fortsatte styra i minoritet.

Men förändringen har inte inneburit något kaos, säger Liberalernas Malin Henriksson.

–Kommunpolitik är ganska pragmatisk. Vi har varit friare att gå efter våra egna lösningar. De som har regerat har hittat olika sätt att försöka styra, säger hon.

Vi har varit friare att gå efter våra egna lösningar

När de två borgerliga partierna lämnade styret slapp alla inblandade hantera de grundläggande åsiktsskillnader som fanns kring exempelvis företagande och friskolor, säger hon.

–Ju fler viljor som ska jämkas ju mindre tydlig blir politiken. Mindre tydlig för väljarna.

Så vill partierna styra i Simrishamn

För centerpartiets del är det viktigt med en någorlunda stark majoritet med så få partier som möjligt exkusive SD

Feministiskt initiativ: Vi är inte intresserade av vänster och höger - block utan vill ha ett styre som lyfter frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar helst med Allianspartierna: Moderaterna, Centern och Liberalerna. Vi kan även tänka oss att söka stöd hos andra partier som tex Österlenpartiet.

Liberalerna är ett alliansparti. Därför är det naturligt att vi alltid efter ett val i första hand ser på förutsättningarna för ett sådant samarbete.

Vi kan tänka oss ett samarbete där vår politik får störst genomslag.

En Allians med Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna.

I första hand egen majoritet men i andra hand söker vi en bred majoritet

De mätningar som presenteras nu fram tills idag visar att vi ligger som absoluta favoriter i Simrishamn, kanske till och med i topp. Vi kommer att klara våra uppgifter med bravur.

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och Fi

Österlenspartiet: Vi samarbetar gärna med andra partier som delar våra synpunkter. Ser gärna att vi kommer med i majoritetsstyre så att vi kan få igenom så mycket som möjligt av vad vi gått till val på.

Källa: Valkompassen valkompassen.svt.se/simrishamn/kommun

Visa

Renodlade vänster- och alliansstyren

I vår jämförelse har vi använt SKL:s definition som innebär att både Miljöpartiet och de lokala partierna räknas som tvärpolitiska. Anledningen är att Miljöpartiet sedan lång tid samarbetet med båda blocken i kommunerna och att de flesta lokala partier inte vill placera sig på höger-vänsterskalan. Men avgränsningen är inte alltid självklar. Inom rikspolitiken placerar sig Miljöpartiet strax till vänster om mitten och flera lokala partier har bildats av personer med bakgrund i något av de traditionella partierna och ligger fortfarande nära deras politik.

Väljer man att räkna på renodlade vänsterstyren som består av S, V eller MP och renodlade alliansstyren som består av M, L, KD eller C är det bara 43 procent av kommunerna som har ett vänster- eller alliansstyre.

Gällivare – Vänster, höger och lokalt tillsammans

Gällivare i Norrbotten är en av de kommuner som har den allra största spridningen av partier. Där sitter Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt de lokala partierna Sjukvårdspartiet och Malmfältens väl tillsammans i styret.

Liksom i Arboga uppstod styret i Gällivare mitt under mandatperioden efter politiska strider och en önskan om snabba investeringar i bostäder och samhällsservice. Gällivares utmaningar är en krympande befolkning och den stora samhällsflytt som behövs när gruvan i Malmberget breder ut sig och slukar samhället som ligger där.

-Vi är olika och har gått in i det med den vetskapen. I en kommun handlar det mesta om sakfrågor, vad som är bäst för kommunen, säger Fredrik Olofsson från det lokala Malmfältens väl.

Man får göra ideologiska uppoffringar

Henrik Ölvebro från Miljöpartiet säger att det krävs ett öppet sinne att gå in i diskussioner när motparterna befinner sig på vitt skilda sidor ideologiskt. En av de första saker partierna gjorde var att skriva ett avtal för hur de skulle agera om konflikter uppstod. Men visst har vissa ideologiska uppoffringar fått göras.

–Det kräver att du håller dina partimedlemmar uppdaterade om varför du gör vissa prioriteringar. Det är en jätteutmaning när man själv har fokus på politiken.

Även om han tycker att styret har fungerat så vill han inte spekulera i om det blir en fortsättning.

–Vi har sagt att vi kör vår valrörelse och sen får vi se utifrån vad väljarna har valt vilka som vi får ihop mest politik med sen.

Så vill partierna i Gällivare styra

Malmfältens väl På samma sätt som idag, men vi tar inte ut något valresultat i förväg.

Vårt fokus ligger på vår politik och vilka områden vi vill prioritera. Eventuella politiska allianser får vi ta ställning till efter valet. Det viktiga för oss är att kommunen utvecklas

Moderaterna vill fortsätta styra tillsammans med konstellationen Framtid Gällivare. Det återstår frågor som kräver att en majoritet, bl.a. samhällsomvandlingen och förbättra kommunal verksamhet.

Sjukvårdspartiet Vi vill att Sjukvårdspartiet fortsätter att samverka i koalition med Vänsterpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Malmfältens Väl. Alltså "Framtid Gällivare".

S i samverkan med något annat parti

Vi hoppas på att få utgöra en del i ett kommande styre. Vilken partibeteckning de övriga styrande har är av underordnad betydelse givet att vi får gehör för vår politik.

Vi vill ingå i den styrande konstellation där vi bedömer att vi har chans att få igenom så mycket vänsterpolitik som möjligt.


Partierna har svarat på frågan "Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?"


Källa: Valkompassen valkompassen.svt.se/gallivare/kommun

Visa

Vad vill partierna där du bor? SVT:s Valkompass har samlat svar från 2370 partier. Där kan du själv läsa om deras syn på styret och vilka frågor de vill driva i kommunen. Vilket parti matchar dig bäst?

LÄS OCKSÅ Ökning av blocköverskridande samarbeten

LÄS OCKSÅ Här styr kommunister med moderater

LÄS OCKSÅ M+S styr tillsammans i Kumla


Hedvig Eriksson


Eva Eliasson


Grafik


Jenny Altun


Research

Per Carlsson


Research

Marit Israelsson


Research

Lisa Johansson


Research