Så tycker partierna om elbilar


Det finns ett starkt stöd i riksdagen för att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030, det visar en enkät som SVT gjort. Däremot går åsikterna isär om staten ska ta en del av kostnaden för utbyggnad av laddstolpar, och stödet för en höjd klimatbonus är svagt.

SVT har ställt fem frågor till landets riksdagspartier för att försöka få en överskådlig bild av vad partierna tycker om frågor kring elbilar.


Välj fråga nedan eller scrolla vidare för att se hur partierna har svarat.

Tycker ert parti att målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska ligga fast?

Tycker ert parti att staten ska subventionera utbyggnad av laddstolpar i hela landet?

Tycker ert parti att staten ska bekosta laddstolpar på ställen där andra aktörer inte vill bygga?

Tycker ert parti att Sverige ska ha en klimatbonus för elbilar?

Tycker ert parti att nivån i dagens klimatbonus ska höjas?

Tycker ert parti att målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska ligga fast?Så svarar partierna

Tycker ert parti att staten ska subventionera utbyggnad av laddstolpar i hela landet?Tycker ert parti att staten ska bekosta laddstolpar på ställen där andra aktörer inte vill bygga?


Tycker ert parti att Sverige ska ha en klimatbonus för elbilar?Så svarar partierna

Tycker ert parti att nivån i dagens klimatbonus ska höjas?Så svarar partiernaAndreas ÖbrinkReporter

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 4 maj 2022