Så tycker partierna om försvarspolitiken


Rysslands invasion av Ukraina har avsevärt försämrat säkerhetsläget i Europa och i Sveriges omedelbara närhet. Det tycks finnas ett brett samförstånd om att Sverige måste förstärka sitt försvar. Frågan är bara hur mycket, hur snabbt, hur det ska betalas och om vi dessutom bör gå med i en försvarsallians för att höja vår säkerhet?

SVT har ställt fyra frågor till landets riksdagspartier för att försöka få en överskådlig bild av hur partierna vill förstärka Sveriges beredskap i det här läget.


Välj fråga nedan eller scrolla vidare för att se hur partierna har svarat.

Anser ert parti att Sverige bör gå med i Nato?

Regeringen har en uttalad ambition att öka försvarsutgifterna till motsvarande 2 % av BNP. Anser ert parti att detta ska uppnås FÖRE år 2025?

Anser ert parti att försvarets upprustning kan finansieras, helt eller delvis, genom skattehöjningar?

I dagsläget skrivs cirka 5.800 personer in för grundutbildning för värnplikt (på årsbasis). Enligt gällande försvarsbeslut ska detta antal öka till 8.000 år 2025. Anser ert parti att detta räcker?

Anser ert parti att Sverige bör gå med i Nato?Så svarar partierna

Regeringen har en uttalad ambition att öka försvarsutgifterna till motsvarande 2 % av BNP. Anser ert parti att detta ska uppnås FÖRE år 2025?Anser ert parti att försvarets upprustning kan finansieras, helt eller delvis, genom skattehöjningar?


I dagsläget skrivs cirka 5.800 personer in för grundutbildning för värnplikt (på årsbasis). Enligt gällande försvarsbeslut ska detta antal öka till 8.000 år 2025. Anser ert parti att detta räcker?Så svarar partiernaUlf Hambraeus BonnevierReporter

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 26 mars 2022