Landspartiet Svenska Samer


Partiledare: Marie Persson Njajta och Naadja Östergren


Yrke: Marie är kulturarbetare och egenföretagare. Naadja är vårdbiträde/student.


Ålder: 43 och 23 år


Bor i: Marie bor i Tärnamo och Naadja i Lycksele.


Min politiska förebild: Marie: alla urfolkskvinnor världen över som kämpar för sina marker och rättigheter. Naadja: min aajja Tage som var sametingspolitiker och rättighetskämpe.
Varför ska man rösta på er?


Vi arbetar för hela det samiska folket, den traditionella samiska mångfalden och alla samers rättigheter som bygger på urminneshävd. Vi arbetar för en reell förändring där alla samer är inkluderade och där vi har en starkare röst mot stat, myndighet och exploatörer.


Våra tre viktigaste frågor:Våra tre viktigaste åtgärder för att stärka och utveckla samiska språket:Våra tre viktigaste frågor inom hälsa och omsorg:

Kontakt

Hemsida: www.landspartietsvenskasamer.com


Facebook: Landspartiet Svenska Samer


Epost: landspartietsvenskasamer@gmail.com
Läs mer om de andra partierna eller jämför dina åsikter med partiernas genom att trycka på bilderna nedan.Linnea Heppling/SVT DatajournalistikInsamling och webbproduktion

Anna-Karin NiiaVideoreporter

Stefan KarlssonRedigering


Publicerad: 14 april 2021