Parti­sympatier

Hur skulle svenska folket rösta om det var val i dag? Den frågan besvarar diagrammet nedan med siffror från Statistiska centralbyråns stora Partisympatiundersökning.


Följande partiers ökning eller minskning sedan förra mätningen är statistiskt säkerställd:

C, S, MP, SD


Så skulle mandatfördelningen i riksdagen bli

Det finns 349 platser i riksdagen och varje plats motsvarar ett mandat. Så här skulle det se ut med siffrorna från SCB:s partisympatiundersökning. Uträkningen av mandat har gjorts utifrån resultatet av den senaste partisympatiundersökningen med hjälp av Valmyndighetens valsimulatorFör den här undersökningen gjordes ett slumpmässigt urval av ungefär 9.000 personer bland alla svenskar som är röstberättigade. Det totala bortfallet, alltså så många som inte svarade, har i de senaste mätningarna legat på runt 45 procent. Det innebär att ca 5.000 personer svarat på undersökningen. Läs mer om hur undersökningen gått till här.Linnea Heppling

Fredrik Edgren

Ola Hjalmarsson

Publicerad: 5 juni 2018