SEB och varnings­flaggorna


Uppdrag Granskning har fått tillgång till en stor mängd hemliga dokument via en läcka som omfattar totalt 1,3 miljoner banktransaktioner mellan 233 000 bolag. I materialet finns bland annat en mindre mängd transaktioner mellan kunder i den litauiska banken Ukio och den svenska storbanken SEB. Det är dessa kunder vi ska titta närmare på.

Tillsammans med Nyhetsbyrån TT och en grupp utländska journalister från finska Yle och nätverket OCCRP har vi granskat SEB-kundernas affärer. Bland tusentals SEB-kunder i materialet har vi lyckats identifiera 194 bolag som har konto i banken och som är skrivna utomlands. Den här gruppen brukar kallas non-resident-kunder. Det är den typen av kunder som står i centrum för den baltiska penningtvättshärvan som både Danske Bank och Swedbank varit involverade i.

Underlaget är litet – bara 2000 transaktioner, en skärva av SEB:s totala verksamhet. Men när vi systematiskt går igenom de 194 kunderna och letar efter varningsflaggor för misstänkt penningtvätt hittar vi tecken på att allt inte står rätt till.

Varje prick nedan representerar en av kunderna.

För att undersöka om utlandskunderna i materialet kan misstänkas vara inblandade i penningtvätt använder vi samma metod som vi använde i vår tidigare granskning av Swedbank.

Vi letar efter varningsflaggor, indikatorer på misstänkt penningtvätt. Flera är tagna direkt från utredningen av Danske Bank och är grundläggande kontroller som alla banker är skyldiga att göra.

Men först ska vi gå tillbaka till hösten 2018, strax efter att penningtvättsskandalen i Danske Bank nådde sin kulmen. Då sa SEB:s vd Johan Torgeby:

Vi jobbar bara med våra hemmamarknadskunder, våra företagskunder måste komma från den del av världen som vi befinner oss i. Vi anser också att vi har en väldigt god kultur i banken när det gäller riskmedvetenhet. Och vi har inga röda flaggor.

De 194 kunderna på vår lista har bankkonton hos SEB i Baltikum eller Sverige, men en majoritet av dem – 150 stycken – är registrerade i så kallade riskjurisdiktioner. Det är länder där insynen är begränsad eller där det finns speciella bolagsformer med låga krav på insyn och ekonomisk redovisning. Det går exempelvis inte att få veta vem som är den verklige ägaren bakom ett bolag.

Brittiska Jungfruöarna är det enskilda land där flest kunder på vår lista är registrerade. Här hittar vi 54 av de 194 kunderna på vår lista, vilket motsvarar en fjärdedel. Vi ser också kunder i USA, bland annat i delstaten Delaware, och i Storbritannien med bolagsformer som är välkända från flera tidigare penningtvättshärvor. Vi finner också kunder i bland annat Belize och Panama i Centralamerika.

Vi ser också att 87 av de 194 kunderna har uppgivit en adress som de delar med andra bolag. Det är en varningssignal om att bolaget kan vara ett så kallat brevlådeföretag – alltså att det inte har någon verksamhet i landet där det är registrerat. Flera av SEB-kundernas adresser känner vi väl igen från vår tidigare granskning av Swedbank. Ett exempel är Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola på Brittiska Jungfruöarna där fler än 150 av Swedbanks utlandskunder var skrivna.

En av varningsflaggorna som vi har letat efter är om kunderna inte har någon synlig verksamhet i det land där de har sitt bankkonto. Bara fyra av SEB-kunderna har synlig verksamhet i Baltikum eller Sverige.

När vi vidgar perspektivet och letar efter synlig verksamhet över huvud taget, oavsett land, så ser vi spår av någon form av affärsaktivitet hos 46 av de 194 kunderna. För de övriga kan vi inte hitta någon synlig verksamhet alls.

Även bolagens ägare är oftast dolda. 188 av de 194 kunderna saknar en synlig huvudman. Spåren slutar vid anonyma brevlådeföretag i länder där insynen är i princip obefintlig.

42 av SEB-kunderna på listan företräds på pappret av så kallade målvakter eller professionella bolagsföreträdare. Här återfinns flera av världens mest ökända målvakter – namn som borde vara en stark varningssignal för alla banker. Ett av dem är Erik Vanagels. På pappret företräder han hundratals bolag runt om i världen men i själva verket är han en lettisk man utan känd adress. Hans namn förekommer ofta tillsammans med ytterligare en känd lettisk målvakt, Stan Gorin. Många av företagen som de företräder misstänks ha varit verktyg för omfattande brottslighet.

En av de tydligaste varningsflaggorna för en bank borde vara om deras kunder, eller de bolag som kunderna gör affärer med, förekommer i kända penningtvättsaffärer eller annan brottslig verksamhet. Vår kartläggning visar att drygt 100 kontohavare på listan – SEB-kunder eller deras motparter – är kopplade till tidigare kända penningtvättshärvor. En av de mest kända är den så kallade Magnitskij-affären – världens kanske mest uppmärksammade bedrägeri som både Danske Bank och Swedbank varit inblandade i. En kriminell grupp i Ryssland, där höga statstjänstemän ingick, lurade till sig motsvarande 230 miljoner dollar ur den ryska statskassan. Den ryske revisorn Sergei Magnitskij avslöjade bedrägeriet men blev istället själv fängslad och dog i fångenskap under oklara omständigheter.

Vi hittar även kopplingar till bland annat en bedrägerihärva med flygplansbränsle på Moskvas internationella flygplats och finansiering av privatskolor via brevlådeföretag i skatteparadis.

När vi summerar antalet varningsflaggor för varje bolag så ser vi att majoriteten har fem eller fler varningsflaggor .

Vid en samlad bedömning av varningsflaggorna landar vi i följande resultat:

130 SEB-kunder uppvisar enligt vår bedömning hög risk för misstänkt penningtvätt. De har många varningsflaggor och/eller varningsflaggor av en mer allvarlig karaktär, till exempel kopplingar till kända penningtvättshärvor.

62 SEB-kunder uppvisar flera varningsflaggor men oftast finns det inte så mycket information att tillgå, eller så finns tecken på faktisk synlig verksamhet. Därför placerar vi dem i kategorin medelrisk för misstänkt penningtvätt.

Två av SEB-kunderna har en faktisk verksamhet och bedriver logiska affärer. Dessa bedömer vi har en låg risk för misstänkt penningtvätt.


Klicka på något av kapitlen för att läsa mer:


Joachim Dyfvermark, Linda Larsson Kakuli & Axel Gordh Humlesjö


Reportrar

Ella Hopf Berger


Webbredaktör

Ola Hjalmarsson


Visualisering

SVT Datajournalistik


Webbproduktion & teknisk utveckling

Ulf Johansson


Ansvarig utgivare

Har du mer information som du vill dela med oss? Använd TV-leaks.

Publicerat 27 november 2019