Skol­branden i Gottsunda

Natten till den 8 oktober ödelades Gottsundaskolan i en våldsam brand. Hundratals elever förlorade en älskad skola, anställda sin arbetsplats. De två unga tjejer som erkänt att de anlade branden riskerar enorma skadestånd.

Men det ska visa sig, när vi granskar händelseförloppet, att det inte hade behövt sluta så illa som det gjorde.


Resecentrum kl 01.06


En ung tjej ska ha visat kniv och en privatperson ringer polisen. Det tar inte patrullen många minuter att lokalisera tjejen. I en ficka har hon en morakniv med gult skaft. Man försöker, men får ingen kontakt med hennes vårdnadshavare.

Polispatrullen tar kniven i beslag och kör sedan henne till det HVB-hem där hon är placerad. Men hon var inte ensam där på stationen.

I polisens rapporter från brottsplatsen nämns dock inte att flickan med kniven hade sällskap av två andra tjejer. Men den troliga orsaken till det är att de inte hade begått något brott.

Då fanns det ingen anledning att ingripa mot dem heller. De kan helt enkelt ha 'flugit under radarn.' Däremot finns det uppgifter i utredningen som bekräftar att de tre umgicks tidigare under kvällen.

Jenny Bonazzi, polisens ungdomsgruppDe två tjejer som var med henne blir inte omhändertagna av polisen. De sätter sig istället sedan på en buss.

Vi kan kalla dem X och Y. Under bussfärden sänder de live på sociala medier. I ett kort klipp som blivit mycket spritt bland ungdomar i Uppsala ses två väldigt uppvarvade tjejer som bland annat pratar om att de haft med polisen att göra.

Bussen rullar mot Gottsunda.


X och Y

De kommer från olika delar av Uppsala. Skola och socialtjänst har sedan en tid tillbaka fått signaler om att de inte mår bra.

Mars 2017. Flicka X omhändertas omedelbart efter misstankar om att hon utsätts för misshandel i sitt hem. Kort därpå hävs omhändertagandet då man anser att vård istället kan ske på frivillig väg.

Januari 2018. Skolan beskriver det som att ”mycket allvarliga incidenter” fortsätter att hända när X är i skolan och att hon inte längre kan ha sin undervisning där. ”Vi kan inte säkerställa andra elevers säkerhet” skriver man i dokument som vi tagit del av. Bland annat ska hon ha tänt eld i papperskorgar i skolan.

Flicka Y beskrivs i skoldokument som att hon varit deprimerad och behöver stöd i skolan. Betygen rasar för henne under 2017.

I oktober 2018 är hon placerad av socialtjänsten på ett HVB-hem som drivs av Uppsala kommun. Men Y har, sent på kvällen den 7 oktober, avvikit från hemmet. Uppsala kommun har anmält sig enligt lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Hos tillsynsmyndigheten pågår ännu en utredning.

Av anmälan framgår att det kommunala hemmet brustit i den handlingsplan man hade för Y och att rutinerna för tillsyn inte följts.

Kerstin Karlsson, avdelningschef för utredning och boendestöd vid socialförvaltningen om Uppsala kommuns ansvar.

Gottsundaskolan brinner


02:43 Polisen larmas till skolan då två obehöriga tjejer ska befinna sig inne i lokalerna och ha brutit sig in.

02:50 Patrullen på plats kan konstatera att ”det brinner lite i skolan”. Polisen larmar SOS.

02:55 Två tjejer kommer ut från skolan och ”fångas in” av poliserna på plats. Dörren går i lås bakom dem.

02:56 Patrull på plats konstaterar att ”branden började ta sig oerhört kraftigt”

Ryker något så överjävligt

Polis till ledningscentralen klockan 03:01

03:02 De båda tjejerna grips misstänkta för grov mordbrand.

03:09 Räddningstjänsten är på plats och har påbörjat släckning.

Räddningstjänsten pekar på flera saker som påverkat brandförloppet. Skolan saknar automatiskt brandlarm kopplat till SOS, det finns bara ett internt brandlarm på skolan. Det är polispatrullerna på plats som larmar om att det brinner. Räddningstjänsten konstaterar att det fördröjer släckningsarbetet med flera minuter.

När branden startat får den också ett lavinartat förlopp då mycket lättantändliga brandgaser sprids genom ventilationssystem och vindsgångar. Stark vind låg på och det fanns risk för spridning både till Gottsundakyrkan och Gottsunda centrum.

Räddningstjänstens brandrapport konstaterar att branden verkar startad med avsikt men kan inte fastställa var och i vilket objekt branden startat. ”Polispatrull försökte släcka med handbrandsläckare men fick retirera,” skriver man.

En av flickorna skriver i sociala medier dagen efter branden att de hällde tändvätska på en soffa och tände på.

Förloppet. Så spreds branden genom Gottsundaskolan.


Efterspelet


Åklagare Arash Zavosh håller i polisutredningen. Flickorna var under 15 år när skolan brann och de kommer inte att ställas inför rätta. Men utredningen är inte klar ännu.

Hur kom det sig att polisen larmades till Gottsundaskolan i första läget på natten?

– Det kan jag inte uttala mig om nu.

Det fanns kameraövervakning på skolan, vad har den visat?

– Jag kan inte kommentera bevisningen innan utredningen är färdig, i sinom tid får ni svar på era frågor.


Skolan totalförstörs i branden och de över 500 eleverna bussas i dag till andra skolor. Så småningom ska en permanent ny skola byggas upp – en tillfällig lösning med moduler ska stå klar till hösten.

Tjejerna som utretts som misstänkta för branden är i dag omhändertagna och placerade på boenden i andra delar av landet. Uppsala kommun ersätts av sitt försäkringsbolag för kostnaderna i samband med branden.

SVT Nyheter Uppsalas granskning visar att en rad omständigheter påverkade händelseförloppet både innan och under själva branden:

  • Att skolan saknade externt brandlarm, att den var dåligt brandsäkrad.

  • Att polisen lät flickorna gå vid Resecentrum den där natten.

  • Att det innan branden inte bedömts att någon av flickorna skulle vara tvångsomhändertagen.Flickorna som tände på riskerar nu att krävas på ett stort skadestånd. Skolbranden beräknas medföra kostnader om omkring 100 miljoner kronor. Av det betalar Uppsala kommun 650 000 kronor i självrisk.

Men försäkringsbolaget kan komma att kräva de båda tjejerna på mångmiljonbelopp.

Finns det några som visar sig med vett och vilja ha anlagt branden - då stämmer vi dem. Det är en markering från vår sida i sådana här fall. Sen får vi se vad det leder till i slutändan när domstolen gjort sina bedömningar

Jan Malmberg, vd vid Svenska Kommun Försäkrings AB

Men eftersom Y var placerad av socialtjänsten på ett kommunalt HVB-hem, så kan det även bli så att ansvaret ändå landar på Uppsala kommun.

År 2010 infördes också en ny regel om skadestånd och barn, som gör att vårdnadshavarna kan tvingas betala om deras barn döms att betala skadestånd på grund av brott.

– Det är det som kallas föräldraansvaret. Men det ansvaret är inskränkt till en femtedel av basbeloppet för varje skadehändelse. Så det innebär att föräldrarna här, enligt den regeln som mest blir skyldiga att betala ungefär 8 000 kronor var, så det är väldigt lite i sammanhanget, har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, tidigare sagt i en intervju.
Medan brandresterna ännu glöder omhändertas X och Y. Trycket på dem är enormt efter branden. De ska ha utsatts för hat och hot i sociala medier.

De flyttas från Uppsala och placeras på boenden i olika delar av landet. Enligt dokument vi tagit del av misstänker personal att X försökt anlägga brand även på det boende hon placerats på efter Gottsundabranden.

När polisens utredning är avslutad är det upp till de sociala myndigheterna att bestämma framtiden för de två tjejerna eftersom de är minderåriga.Kina Pohjanen

Lotta Sandhammar

Webbproduktion: Niklas Gedda

Publicerad: 2 februari 2019