Foto: Tore Meek / TT / SVT

Fem svar om sommar­vården där du bor


Bemanningsbristen i vården under sommaren påverkar praktiskt taget hela Sverige. SVT har skickat ut 5 frågor till landets 21 regioner. Utforska själv hur man svarat där du bor.Välj region...

1. Hur ser bemanningen ut inför sommaren i er region? Hur många sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och barnmorskor saknas?

2. Vilka åtgärder har ni vidtagit inför sommaren vad gäller bemanningen i hälso- och sjukvården?

3. Vilken del av hälso- och sjukvården i er region/landsting är hårdast drabbat av bemanningsbrist i sommar?

4. Hur många förlossningsplatser finns i normalläget i er region? Hur ser det ut under sommarmånaderna?

5. Finns det en risk att föderskor i er region/landsting kommer hänvisas till annan gion/landsting under kommande sommarmånader
TIPSA SVT NYHETER OM VÅRDEN:


Har du ett nyhetstips? Hör av dig med din berättelse till tipsaoss@svt.se


DöljErik Grönlund

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 23 juni 2019