Foto: Fredrik Persson / TT

När Sverige slocknade

– här är 18 stora strömavbrott vi minns


Utan el stannar Sverige. Kollektivtrafiken fungerar inte och telefonnäten slås ut. Stora strömavbrott med hundratusentals drabbade människor och företag är inte ovanliga. Ofta är det vädret som ställer till det – men inte alltid.
Januari 2019

Omkring 100 000 personer blir strömlösa under stormen Alfrida. Kollektivtrafiken ställs in i stora delar av landet och på delar av Gotland havererar telenätet. I vissa områden varar strömavbrottet i över en vecka.

Träd som fallit över elledningar i Roslagen efter stormen Alfrida. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT


Juni 2018

Klockan 20.30 en torsdagskväll försvinner strömmen för 60 000 hushåll i Göteborg när en elkabel går sönder. Strömavbrottet varar i en dryg timme. Flera spårvagnar står helt stilla under kvällen och många fastnar i hissar.

Flera spårvagnslinjer påverkades hårt. Bilden från tidigare strömavbrott 2013 då det blev stopp mitt i rusningstrafiken. Foto: Ellen Andersson/TT


November 2015

Öresundsbron stängs när stormen Gorm drar in över södra Sverige. Enligt elbolaget Eon är som mest cirka 75 000 hushåll strömlösa. Tusentals abonnenter har också problem med fast och mobil telefoni.

Personal från Södra Hallands Kraft arbetar med att resa stormfällda ledningsstolpar söder om Laholm. Foto: Johan Nilsson/TT


Januari 2015

Stormen Egon orsakar stora störningar. I Sverige drabbas Götaland värst. 73 000 hushåll är som mest utan el och tusentals hushåll har även problem med fast och mobil telefon samt internet. Enligt PTS saknas täckning helt på vissa ställen i glesbygden.

Tågtrafiken står stilla under stormen Egon. Foto: Johan Nilsson/TT


December 2013

Stormen Sven drar in över södra och mellersta Sverige. Cirka 50 000 hushåll drabbas av strömavbrott. Det blir stora störningar i mobiltelefonin i Skåne, Västra Götaland och Hallands län och cirka 25 000 abonnenter blir utan sin fasta telefon.

En vecka senare blir 60 000 hushåll utan el när stormen Ivar drar fram över södra och mellersta Norrland. Elavbrotten gör också att såväl fast som mobil telefoni slås ut på många håll.

I flera dagar är folk utan el efter stormen Ivar 2013


Oktober 2013

Stormen Simone lämnar mest omfattande skador i Halland, Skåne, Kronoberg och Blekinge. Cirka 76 000 hushåll blir strömlösa och 35 000 kunder, varav majoriteten i Skåne, blir av med sin fasta telefoni vilket beror på elavbrottet.

Tekniker lagar en trasig elledning utanför Ludvigsborg i Skåne efter stormen Simone. Foto: Johan Nilsson/TT


December 2011

Stormen Dagmar sveper in över Svealand och södra Norrland. Värst drabbas Hälsingland och Medelpad och som mest är 170 000 människor strömlösa varav de sista får tillbaka strömmen efter 14 dagar.

Larmen ramlar in efter att stormen Dagmar härjat i mellersta Norrland

För 48 000 abonnenter varar avbrottet i den fasta telefonin i längre än 24 timmar och fler än 200 000 personer drabbas av avbrott i det mobila nätet. Två månader efter Dagmar finns det fortfarande ett hundratal abonnenter som saknar fast telefoni.November 2011

Kraften är stark i orkanen Yoda, även kallad Adventsstormen, som gör 85 000 människor strömlösa i södra Sverige. Öresundsbron och Älvsborgsbron stängs av och stora delar av tågtrafiken i sydvästra Sverige ställs in.

Centralstationen i Malmö under orkanen Yoda, även känd som Adventsstormen. Foto: Drago Prvulovic/TT


Januari 2007

Stormen Per slår till och lämnar hundratusentals hushåll i södra och västra Sverige strömlösa. För vissa håller strömavbrottet i sig i en vecka. Vården i Kronobergs län påverkas och det uppstår störningar i såväl fast som mobil telefoni. Större delen av tågtrafiken ställs in i Västra Götaland, Skåne, Halland och Kronoberg.

Människor sitter i flera dagar i sina mörka hem när stormen Per gjort dem strömlösa.


Januari 2005

Som mest är 730 000 människor strömlösa efter stormen Gudrun, som också orsakar rekordstora skador på skog samt el- och telenät. 20 dygn efter stormen är fortfarande 12 000 personer utan ström – och för vissa varar avbrottet i 45 dagar.

Stormen Gudrun gjorde stora skador på elverk och skog i Sverige.

En kvarts miljon människor kan inte använda sina telefoner direkt efter stormen och tillgången till internet och mobiltelefoni påverkas också.September 2003

Flera miljoner människor i Sverige och Danmark blir utan ström under några timmar när stamnätet i Södra Sverige slås ut.

Kaos i trafik och industri när södra Sveriges stamnät slogs ut.


Maj 2002

En tunnelbrand i Akalla i nordvästra Stockholm lämnar 50 000 människor utan ström i flera dagar. Elavbrottet slår också hårt mot elektronikindustrierna i Kista.

Bensinstationerna var stängda under elavbrottet i Stockholm. Foto: Ola Torkelsson/TT


Januari 2001

Massiva strömavbrott där runt 70 000 abonnenter i framför allt Västsverige drabbas. Problemet: Tung blötsnö över Svealand och Götaland.

Tonvis med tung blötsnö tippas i Riddarfjärden från flaket på en lastbil. Foto: Björn Larsson Ask/TT


December 1999

Orkanen Carola slår till som en stormvind mot södra Sverige. Som mest är 100 000 människor utan ström.

Specialinkallad personal från Umeå lagar elnätet i Södermanland efter orkanen Carola. Foto: Frida Hedberg/TT


November 1995

Ett snöoväder som drar in över Göteborgsområdet gör över 100 000 människor strömlösa. Därtill fungerar varken tågen eller vägtrafiken.

Foto: Johan Främst/TT


Augusti 1992

Stockholm drabbas av ett strömavbrott mitt under Vattenfestivalen vilket leder till att tusentals människor blir fast i tunnelbanevagnar och hissar. Att trafiksignalerna slutat fungera leder dessutom till ett rejält trafikkaos.

Anni-Frid Lyngstad och Marie Fredriksson sjunger på Vattenfestivalen 1992, samma år som strömmen gick. Foto: Lars Sjögren/TT


December 1983

En brand i en transformatorstation orsakar Sveriges största strömavbrott någonsin. Det tar bara 30 sekunder innan hela södra Sverige och mellersta Sverige är strömlöst. Miljoner svenskar drabbas och haveriet leder till kostnader på hundratals miljoner kronor.

Människorna irrade runt i ett strömlöst Stockholm under Sveriges största strömavbrott 1983.


Källor: TT, MSB, PTS och Krisinformation.se
Dante Thomsen

Research: Helena Bengtsson, Lotta Sima och Aris Velizelos


Video: Esmeralda Johansson

Webbproduktion: SVT Datajournalistik