Hur länge sedan var det du pratade med någon som inte tycker som du?


Sverige möts är ett projekt som erbjuder människor som har olika åsikter att träffas och samtala om engagerande frågor. I dag pratar många av oss kanske mest med likasinnade. Men via Sverige möts har tusentals personer matchats ihop med någon som tycker annorlunda. Här är några av alla de människor som har mötts genom projektet.


Magnus och Thomas


Luleå


Jag tar med mig att det är viktigt att förstå folks olikheter och att det kan finnas en djupare anledning till att man tycker eller tänker olika i vissa frågeställningar. Ett samtal eller diskussion om dessa olikheter kan ge en bättre förståelse för varför man tänker olika. Den största behållningen var att få ett bättre perspektiv på vad olika åsikter och tankar kan grunda sig i. /Magnus


Christina och Rickard


Norrbotten


Jag är väldigt glad över mötet. Rickard är mycket sympatiskt och lätt att prata med. Vi kunde mötas i mycket, trots våra olika svar i enkäten. Jag fick en del att tänka på, saker jag vill ta reda på mer om. Ser fram emot vår nästa träff. /Christina


Helen och Lennart


Västerbotten


Vi möttes på ett café i Lycksele. Många viktiga samhällsfrågor kom fram och lite om vår bakgrund samt framtidsvisioner. Båda två fick nya idéer så detta utföll bra./Helen


Erik, Mattias och Leif


Stockholm


Vi blev efter tuffa diskussioner ganska goda vänner! Och visst fanns det gemensamma nämnare trots allt. Givande. Ta chansen du med, kom ur filterbubbland och utmana dina föreställningar. /Erik


Stene och Cathrine


Luleå


Vi kom till slut överens om att inga defenitiva svar finns på frågorna. /Stene och Cathrine


Rolf och Karl-Erik


Sundsvall


Intressant. När man nyanserar svaren tycker vi ofta relativt lika. Vi är närmare varandra än svaren kan tyda på. Bra initiativ. /Rolf och Karl-Erik


Elisabeth, Benny och Karin


Falun


Det var väldigt intressant och lärorikt för oss alla men främst väldigt roligt. Vi i vår grupp lär säkert träffas igen. /Elisabeth


Alexander och Alina


Falun


Det gav oss möjligheten att inte bara lyssna på varandra- men också att tillsammans våga reflektera de frågor och perspektiv som vi både hade på ett konstruktivt och formativt sätt. Vi upptäckte t.ex. att vi egentligen tycker lika- men ur olika perspektiv. Tack för att ni gav oss möjligheten att träffas! /Alexander och Alina


Christian och Marianne


Stockholm


Mina egna ståndpunkter mjukades upp under samtalet och vi hade ett mycket respektfullt utbyte. Den största behållningen var att under lättsamma former får prata med en annan människa som inte liknade mig själv. /Christian

Jag känner mig så glad över mitt möte. Diskussionen fortsatte när jag kom hem, och på måndag väntar mina arbetskamrater med spänning på hur det gick. Det kommer att genera många nya diskussioner långt framöver. /Marianne


Jacob och Inger


Stockholm


Jag tar med mig den respektfulla tonen och det trevliga samtalet där vi hittade gemensamma kontaktpunkter på flera håll. Ett mycket positivt samtal. /Jacob

Trevligt att träffa en intresserad bildad ung man som både kunde argumentera men även lyssna på mig en gammal tant. Vi pratade oavbrutet i en och en halv timma och det kändes trevligt hela tiden trots att vi inte tyckte lika om någon fråga. Jag är så glad att jag fick vara med. /Inger


Bert och Hannu


Västra Götaland


Jag hade nöjet att träffa en väldigt trevlig person så det var trivsamt att diskutera trots att vi hade olika åsikter i ämnena. Tiden gick fort, vi träffades i 3 timmar och fick sluta då vi blev "utslängda" när fiket stängde. /Hannu

Trevligt och intressant möte med en person jag annars inte skulle ha träffat och att få en annan synvinkel på frågor som är av intresse. /Bert


Magnus och Kim


Malmö


Samtalet flöt på bra men var lite avvaktande till en början, eftersom man inte riktigt visste vilka galenskaper man skulle få höra. Men det visade sig att vi inte hade så olika syn på samhällsfrågor i stort, men lösningarna på problemen var lite varierande. Det kan ju också vara så att man tonar ner sina åsikter en del i såna här situationer. Ingen av oss bytte nog ståndpunkt i någon väsentlig fråga just idag, men var glada att vi hittade några gemensamma åsikter. /Magnus


Magnus och Ronald


Göteborg


Trevligt och nyttigt! Viktigt. Angenämnt och lättsamt. /Magnus och Ronald


Malin och Yäzika


Uppsala


Det jag framförallt tog med mig är att man kan tycka lika och olika samtidigt, och att vi alla kan hitta något vi är överens om när vi öppnar upp oss för att ta in andras åskådningar och verkligen lyssnar till varandra. /Malin


Maja och Ann-Charlotte


Uppsala


Att bara träffa/samtala med likasinnade gör intellektet stelt och ger inte plats för nya tankar. Den största behållningen av mötet var friheten och känslan av att bli lyssnad på. /Maja


Sven och Åsa


Stockholm


Vi hade mycket givande diskussioner. Vi gör gärna om det igen, tack för idag! /Sven och Åsa


Marita och Samuel


Karlstad


Framförallt tar jag med mig att man trots olika åsikter kan hitta en gemensam värmeplattform som man kan utgå ifrån. Skillnaden mellan ett ja och ett nej kan vara betydligt mindre än vad man initialt kan tro. /Marita


David och Max


Göteborg


Fint initiativ att möta andra som inte tänker lika! Från mötet tar jag med mig ödmjukhet inför att alla har olika bagage och synvinklar. /David


Selina och Erik


Stockholm


Den största behållningen var att se nyanserade argument emot migration som inte bara bygger på rasistiska orsaker- vilket var min fördom. /Selina

Den största behållningen var att det polariserade debattklimatet som finns i media inte existerar när man pratar enskilt. Det gör mig hoppfull för framtiden./Erik


Tobias och Fredrik


Stockholm


Mycket trevlig samtalspartner. Resonabel. Största behållningen var att vi egentligen inte tyckte så olika men att det krävdes ett möte för att se detta. /Fredrik

Den största behållningen var den ömsesidiga nyfikenheten. /Tobias


Eva-Maria och Daniel


Malmö


Vi hann inte igenom alla frågor men pratade ganska länge om tiggeri och invandring. Skulle dock helst ha velat prata om skatter men det kommer vi göra över en lunch längre fram! Den största behållningen var att uppriktiga viljan från båda parter att lyssna och lära. /Eva-Maria


Eila och David


Norrbotten


Vi satt och diskuterade i nästan 2 1/2 timme och kunde båda komma fram till en gemensam lösning i nästan alla frågor. Det var spännande att träffa en helt okänd person och ändock komma så bra överens som vi gjorde fastän vi från början hade klara åsikter om vad vi tyckte. /Eila


Rolf och Kristina


Stockholm


Trots vår åldersskillnad, han 29 år jag 67 år, fick vi omedelbar kontakt. Vi pratade oavbrutet i två timmar. Sympati, äkta intresse otroligt flyt i konversationen. Vi bytte telefonnummer och avser att träffas igen på café. /Kristina


Kent och Finn


Östersund


Ett möte med en person som visade genuint intresse och viljan att verkligen förstå och bli förstådd. Nya infallsvinklar och motivationstekniken fick arbeta. Två otroligt trevliga timmar på Café Jaktstugan i Östersund. /Kent


Martin och Johnny


Stockholm


Den största behållningen var att känna att det fortfarande finns personer som kan hålla god ton trots skilda politiska åsikter. /Johnny


Robin och Monica


Luleå


Den största behållningen var utbytet av tankar och att mötas i mötet. Ett djupare samtal än vad man brukar ha med ytligt bekanta. /Robin


Dennis och Malin


Norrbotten


Jag hade turen att träffa en fantastisk person med stort hjärta för utsatta och människor runtomkring i vardagen. /Dennis

Mötet gav känslan att det finns hopp för framtiden. /Malin


Maria och Björn


Stockholm


Bra intiativ. Vi kom fram till att tycka något är lätt men att veta något är svårare. Med tillräckligt mycket factfullness så tycker man mer lika. /Maria


Bodil och MikaelDet var spännande. Idén att mötas under dessa former gjorde att samtalet från början var positivt laddat. Går man in för att verkligen lyssna på varandra blir den andres tankar intressanta. Vi tycker fortfarande olika, men förstår bättre hur det kunnat bli så. Vi lekte med tanken att stänga in partiledare och andra politiker i ett rum och ge dem samma förutsättningar som vi fått. Lockande perspektiv! /Bodil


Wiktor och Henrik


Göteborg


Vi hade ett bra, intressant samtal. Det var ett mycket bra initiativ med evenemanget. Henrik och jag har bestämt oss att även träffas mer privat över ett glas öl och fortsätta samtala med varandra. Ingen av frågorna kunde besvaras med skarp ja eller nej. Det gäller inte heller att ha absolut samsyn, men genom att prata med varandra och inte till varandra, som det ofta sker i debatter, kan vi skapa en plattform för att gemensamt söka lösningar. Just att söka lösningarna för ett bättre samhälle är nog det viktigaste. /Wiktor


Ingalill och Peiman


Göteborg


Vi tyckte lika om det mesta. Lite förvånande men väldigt fint att tala om tex bristen på insikt hos andra när det gäller veganism. /Ingalill

Det var intressant och kändes givande, vi pratade om alla områden och kom mest fram till att vi generellt delar samma uppfattning även ifall tillvägagångssättet skulle skilja sig. Uppskattade verkligen konversationen med Ingalill. /Peiman


Tor och PärHoppas att det blir ett återkommande event! Jag och Pär var inte varandras tilltänkta samtalspartners och hade liknande åsikter om det mesta, dock tror jag att mötet var berikande för båda. /Tor


Maja och LasseTack för ett bra initiativ. Jag lärde mig mycket och blev positivt överraskad. /Maja


Helena och Christer


Stockholm


Tack för bra initiativ och en trevlig dag. Vi tycker det var dynamiskt och givande. /Helena


Veronica


Göteborg


Min samtalspartner var mycket sympatisk och realistisk. Vi hade olika åsikter och kom fram till att frågorna är mer komplexa än JA eller NEJ, vilket förmodligen var hela idén med upplägget. Vi önskade varandra lycka till och kanske man ses vid något annat tillfälle i framtiden, vem vet. Hoppas SVT gör något liknande igen för det behövs att vi träffas för att få en annan bild av verkligheten än sin egen. /Veronica


Anna och MargaretaDet var intressant och roligt att träffa Anna. Vi hade inte så olika syn på världen som man först kunde tro. /Margareta


Agneta och Lotta


Luleå


Vi behöver mer rum för samtal där olika åsikter ryms utan att vi hamnar i var sitt dike. Vi samtalade om svårigheter och lösningar kring flyktingfrågan och framför allt om den rädsla som idag finns i samhället och som bidrar till ökad fientlighet. Vår egen rädsla handlar om hur det ska gå för alla de som kommer hit då integrationen inte fungerar. Tack för ett gott initiativ, vi hoppas det blir en fortsättning. /Lotta


Sanna och Bror


Malmö


Det jag tar med mig är att trots att vi kom från olika generationer så kom vi fram till att vi såg saker och ting ganska lika. Jag var lite försiktig efteråt, av någon anledning, men tycker att det skulle vara trevligt att möta honom igen! Eller för den delen möta någon annan att diskutera med. /Sanna

Ett nöje att att få träffa en välartikulerad person som följde med i samhällsdebatten och hade välgrundade åsikter om samhällsutvecklingen. Hon var dessutom rar,vänlig och öppen i sitt sätt vilket gjorde att halvannan timme flöt iväg på ett angenämt sätt. /Bror

Sidan kommer att uppdateras med fler bilder och feedback från våra deltagare.


Om Sverige möts

Inspirationen till projektet kommer från den tyska tidningen die Zeit som har intresserat sig för polariseringen i det tyska samhället. Idag har tidningen matchat ihop 16 000 personer med olika åsikter som har träffats och pratat med varandra. Responsen har varit bra och de som har deltagit har uppskattat att i lugn och ro få lyssna på och samtala med någon som har en annan uppfattning än en själv. Projektet har även genomförts i Danmark och Norge.

Nu prövar SVT också konceptet och så här går det till:

Ni som anmäler er här får svara på sju frågor som vi vet delar svenska folket åsiktsmässigt, de är framtagna med hjälp av opinionsinstitutet Novus. Efter några veckor blir ni automatiskt hopmatchade med någon som tycker olika i flera av frågorna. För att matchningen ska fungera behöver ni också svara på några ytterligare frågor om er själva så vi kan hitta någon som inte bor för långt bort.

Vi kan inte garantera att alla som anmäler sig blir matchade – dvs att det går att hitta någon som tycker olika i närområdet.

När matchningen väl är gjord får ni ett besked och en mejladress till den ni kan möta. Vi uppmuntrar er att lära känna varandra lite grann via mejl innan ni bestämmer ert möte.

Ni kan ses på två sätt. Antingen väljer ni att ses själva och tar då ansvar för hur det enskilda mötet genomförs och att ni behandlar varandra respektfullt. Vi rekommenderar i så fall att ni träffas på en offentlig plats. Ni kan också välja att ses på någon av de åtta platser runt om i Sverige som SVT anordnar den 23 november.

En viktig ingrediens för ett givande samtal är att lyssna på den andres argument. Hot eller hat är inte acceptabelt. Syftet med mötet är inte att få någon att ändra åsikt utan att ni som medverkar ska få möjlighet att delta i ett spännande och intressant samtal.


Visa

Här kan du läsa användarvillkor och integritetspolicy för Sverige möts.


Här kan du se mycket av den journalistik som SVT Nyheter gjorde på de olika frågorna i Sverige möts. Tryck på en bild för att komma till det ämnet:Kontakta oss på Sverige möts


Ansvarig utgivare: Eva Landahl och Charlotta Friborg

SVT Nyheter Förstasida