Se intervjun med Swedbanks kommunikationchef Gabriel Francke Rodau. Foto: SVT

Swedbanks svar om misstänkta penningtvätten


Swedbanks vd Birgitte Bonnesen vill inte bli intervjuad om den misstänkta penningtvätten i banken. När SVT kommer till Swedbanks huvudkontor är det istället kommunikationschefen som svarar.

– Vi har identifierat misstänkt penningtvätt och då har vi agerat, säger Gabriel Francke Rodau.

Överföringar på motsvarande 40 miljarder kronor mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Bolagskunder utan synlig verksamhet, med dolda ägare eller misstänkta målvakter som företrädare. Stulna ryska pengar slussade från Danske Bank till ett 50-tal konton i Swedbank.

Slutsatserna i SVT:s granskning ger en helt annan bild än den Swedbanks vd Birgitte Bonnesen förmedlat till bankens ägare och kunder.

– Det vi sa under hösten och det som fortfarande gäller det är att vi arbetar med att förebygga och förhindra penningtvätt. Och en av de indikatorer vi tittar på, det är just det om personer och företag har en koppling till de länder där vi är verksamma, säger Gabriel Francke Rodau.

Kartläggningen visar också hur över 1 000 kunder i Swedbank har sin bas utomlands, men sina konton i Baltikum.

Många är den typ av kunder som ni hävdar att ni inte har. Det är högriskkunder från Brittiska Jungfruöarna, Panama, Belize?

– Vi vill att de ska ha en tydlig koppling till landet där vi verkar, det kan till exempel vara att de har fabrik i landet, man har medarbetare i landet. Är det så att de inte har det, då är det en sådan väldigt tydlig signal som vi tittar på, just för att se om det kan finnas misstanke om penningtvätt. Och ser vi signaler, då agerar vi.

Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef på Swedbank. Foto: SVT

Enligt Gabriel Francke Rodau jobbar Swedbank aktivt med att övervaka transaktioner i banken, för att upptäcka kriminell verksamhet, som penningtvätt. Han bekräftar också att Swedbank har identifierat misstänkt penningtvätt och att denna då ska ha anmälts till finanspolisen.

Hur mycket handlar det om?

– Det kommer jag inte kommentera.

När det gäller pengarna som stals i den ryska skattekuppen, den så kallade Magnitskij-affären, och slussades till ett 50-tal konton i Swedbank vill Gabriel Francke Rodau inte svara på frågan om banken känt till detta.

– I Swedbank har vi nolltolerans när det gäller penningtvätt och ser vi signaler så agerar vi. Sen ska man komma ihåg för hela branschen – det här är en av våra största utmaningar och det ni är inne på är grov kriminell verksamhet.

Uppdrag granskning och SVT Nyheter har lämnat över slutsatserna från kartläggningen till Swedbank och bett om en intervju med vd Birgitte Bonnesen, men hon har valt att inte kommentera materialet.Artikeln är en del i en omfattande publicering om misstänkt penningtvätt i Swedbank. Uppdrag granskning och SVT Nyheter har tagit del av en unik läcka av transaktioner mellan kunder i Danske Bank och Swedbank. Vi har gått igenom materialet utifrån de varningsflaggor som alla banker borde leta efter – och hittat flera tecken på misstänkt penningtvätt.


Klicka på något av kapitlen här nedanför för att läsa vidare


Joachim Dyfvermark, Linda Larsson Kakuli & Axel Gordh Humlesjö


Reportrar

Per Agerman


Researcher

Henrik Bergsten & Ella Hopf Berger


Webbredaktörer

SVT Datajournalistik


Visualiserng, webbproduktion & teknisk utveckling

Ulf Johansson


Ansvarig utgivare

Har du mer information som du vill dela med oss? Använd TV-leaks.

Publicerat 20 februari 2019i samarbete med

SVT Nyheter Förstasida