Så har pengarna skickats mellan misstänkta kunder


Uppdrag granskning och SVT Nyheter har granskat Danske Banks affärer med Swedbank utifrån en stor mängd hemliga dokument. Kartläggningen har identifierat 50 kunder i Swedbank med tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt. Totalt har dessa kunder omsatt 40 miljarder kronor. Här får du en inblick i det komplicerade nätverket bakom transaktionerna.Varje prick är en kund i respektive bank. Kunder i Swedbank till vänster och Danske Bank till höger. Strecken visar att pengar skickas mellan kunderna. Prickarna med vit kant tillhör vår topp 50-lista över kunder med många varningsflaggor.


Vi har nu ritat om bilden så de kunder som skickar mest pengar är störst. Kunderna skickar olika mycket pengar fram och tillbaka, de största betydligt mer än de små. Totalt är det allt från 10-tals miljoner upp till en miljard kronor per kund.

Tillsammans omsätter de 50 kunderna hos Swedbank motsvarande 40 miljarder kronor.


Vi tittar fortfarande på samma material, men har låtit kunderna gruppera sig efter vilka de skickar pengar till.

Vi kan se att de bildar konstellationer av olika slag och storlek. I utkanten ser vi ett Danske Bank-konto (blått) som skickar pengar till en rad Swedbank-konton (orange).

Vi ser också en stor grupp där en majoritet av kunderna ingår på något sätt. Konstellationerna består också av mindre smågrupper som sitter ihop med en eller två kopplingar.


Ett återkommande mönster är ett som påminner om en maskros. En prick i mitten med en mängd småprickar runtomkring, ofta med en eller flera kopplingar ut till andra grupper.

Det blir nu tydligt hur enskilda kunder i Swedbank skickar pengar till flera kunder i Danske Bank – och vice versa.


Nu tittar vi bara på transaktioner från de 50 kunder i Danske Bank som skickar mest pengar till Swedbank. Vi ser att många av "maskrosorna" matas från dessa kunder.


Nu ser vi hur de 50 kunderna i Swedbank skickar sina pengar. Det stora nystanet ser ut att till stor del drivas från dessa kunder. Även här ser vi ett par "maskrosor", även om de är färre än för Danske Bank.Uppdrag gransknings reportage Swedbank och penningtvätten sändes onsdag 20 februari i SVT1 – du kan se det på SVT Play.Artikeln är en del i en omfattande publicering om misstänkt penningtvätt i Swedbank. Uppdrag granskning och SVT Nyheter har tagit del av en unik läcka av transaktioner mellan kunder i Danske Bank och Swedbank. Vi har gått igenom materialet utifrån de varningsflaggor som alla banker borde leta efter – och hittat flera tecken på misstänkt penningtvätt.


Klicka på något av kapitlen här nedanför för att läsa vidare


Joachim Dyfvermark, Linda Larsson Kakuli & Axel Gordh Humlesjö


Reportrar

Per Agerman


Researcher

Henrik Bergsten & Ella Hopf Berger


Webbredaktörer

SVT Datajournalistik


Webbproduktion & teknisk utveckling

Ulf Johansson


Ansvarig utgivare

Har du mer information som du vill dela med oss? Använd TV-leaks.

Publicerat 20 februari 2019i samarbete med

SVT Nyheter Förstasida