Utveckling och design


Danmarks Radio - DR.dk

Översatt och anpassat av


Fredrik Edgren


Linnea Heppling

Källor


SSB


Kartverket


Nasa


WMO


UNEP (FNs miljöprogram)


SMHI


Danmarks Radio