Vem är den typiska arbetssökande i din kommun?

SVT Nyheter har bett Statistiska centralbyrån att ta fram den typiska arbetssökande personen kommun för kommun. I till exempel Lidköping är den typiska arbetssökande en man med svensk bakgrund som är mellan 20-24 år och har gymnasial utbildning. Sverige har 290 kommuner - låt oss titta på hur den typiske arbetssökande personen såg ut runt om i Sverige år 2016 (senast tillgängliga statistiken från SCB).

Med svensk bakgrund menas en som är född i Sverige av minst en sverigefödd förälder. Med utländsk bakgrund menas en som antingen är utlandsfödd eller är född i Sverige av två utrikesfödda föräldrar. Mer information om SCB:s lista och definitioner finns längst ner i artikelnHär har vi 290 prickar , en för varje kommun. De representerar den typiska arbetssökande personen i varje kommun, hädanefter kallad den typarbetssökande.


I 41 procent av kommunerna hade den typarbetssökande svensk bakgrund.


I 59 procent av kommunerna hade den typarbetssökande utländsk bakgrund.


De typarbetssökande med utländsk bakgrund hade en utbildningsnivå motsvarande...
förgymnasial i 58 procent av kommunerna
gymnasial i 5 procent av kommunerna
eftergymnasial i 37 procent av kommunerna


De typarbetssökande med svensk bakgrund hade en utbildningsnivå motsvarande...
förgymnasial i 5 procent av kommunerna
gymnasial i 95 procent av kommunerna
eftergymnasial i 0 procent av kommunerna


Nu ska vi titta på könsfördelningen. Vi tar in alla typarbetssökande igen.


I kommunerna var den typarbetssökande man i tre fjärdedelar av fallen och kvinna i en fjärdedel av fallen.


I en tredjedel av kommunerna hade den typarbetssökande barn i hushållet.
I dessa kommuner var den typarbetssökande i tre av fyra fall en kvinna


Av de typarbetssökande med barn så levde tre utan partner. Alla tre var kvinnor.


Nu ska vi titta på åldersfördelningen - vi tar tillbaka alla 290 prickar igen.

I 56 procent av kommunerna var den typarbetssökande yngre än 30 år.

I de kommuner där de typarbetssökande var under 30 år bodde drygt hälften hos sina föräldrar .


I 37 procent av kommunerna var den typarbetssökande mellan 30 och 49 år gammal.

I 8 procent av kommunerna var den typarbetssökande 50 år eller äldre.

Så ser det ut i din kommun

Sök i rutan nedan för att få veta hur den typarbetssökande ser ut i din kommun.

Information från SCB

Källor: Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA), Hushållsregistret och STATIV – en longitudinell databas för integrationsstudier. Alla register avser år 2016.

Svensk bakgrund har den som är född i Sverige av minst en sverigefödd förälder.

Utländsk bakgrund har den som antingen är utlandsfödd eller är född i Sverige av två utrikesfödda föräldrar.

Underlaget i beräkningarna avser befolkningen den 31 december 2016 i åldersgruppen 16 till 74 år. Populationen avser inte de arbetssökande man pratar om i egentlig mening utan de personer som i november var arbetssökande och som inte under året blev klassificerade som förvärvsarbetande. Personer som inte är förvärvsarbetande och som inte är inskrivna som arbetssökande blir således inte arbetssökande i denna framställning.

I många av Sveriges kommuner är befolkningen liten. Det medför att det i många fall är få personer i gruppen med flest arbetssökande.

För några kommuner har flera grupper haft samma antal arbetssökande. I första hand har den grupp med högst andel arbetssökande redovisats, men för Arjeplog, Bjurholm, Bräcke, Essunga, Jokkmokk, Orust, Pajala, Ragunda, Sorsele, Säter, Torsby, Valdemarsvik, Vindeln och Överkalix har SCB även använt tioårsklasser istället för femårsklasser för att minska problemet med få personer i de vanligaste grupperna.

Visa

Ola Hjalmarsson

Oskar Nyqvist

Publicerad: 19 april 2018