Företagare i utsatta områden

SVT Nyheter har besökt de 23 områden i södra och mellersta sverige som klassats som särskilt utsatta av polisen. Vi har träffat företagare för att få en inblick i deras vardag – en vardag som för många präglas av hot, våld och en misstro mot samhällets förmåga att hjälpa.
101 företagare i de utsatta områdena har fått svara på frågor om sina erfarenheter av brott. Tillsammans ger de en bild av utmaningarna med att bedriva en verksamhet i de särskilt utsatta områdena.


Hot och våld


31 av företagarna uppgav att de blivit hotade eller utsatta för våld under det senaste året. Några av företagarna hotades med att få sin verksamhet vandaliserad eller nedbränd, andra blev attackerade med kniv eller misshandlade.

Måste vara jätteförsiktig. Man är rädd när man går hem och bor i samma område.

29 av företagarna har blivit hotade det senaste året.

Butiken rånades och personalen hotades och utsattes för skenavrättning.

12 av företagarna har utsatts för någon form av våld det senaste året.


Inbrott och skadegörelse


Av de 101 företagarna uppger 36 att de utsatts för inbrott eller skadegörelse under det gångna året. Några av dem har blivit utsatta för inbrott eller inbrottsförsök upprepade gånger de senaste åren. Trots det vittnar flera av företagarna om svårigheter att få polisen att agera, eller ens besöka brottsplatsen.

Unga personer krossade en ruta nattetid och samlade på sig smycken.

17 av företagarna har haft inbrott det senaste året.

En gång sa jag till de som skräpade ner och då återvände de på kvällen och lastade flera soptunnor skräp utanför verksamheten.

31 av företagarna har utsatts för skadegörelse det senaste året.

Två killar kom in på kvällen. En hade en pistol. Han hotade mig genom att sätta pistolen mot mitt huvud. Det värsta var att flera vittnen stod utanför och såg på när rånet pågick, men ingen ringde 112. De var för rädda.

16 av företagarna har någon gång utsatts för rån eller rånförsök.

Nej, inte än. De andra har blivit utpressade. De vet vem jag är. Jag är inte ensam i området. Jag har massa släkt och vänner.

5 av företagarna har blivit utsatta för utpressning det senaste året.

Jag har blivit erbjuden, men tackat nej. Jag fick visa tänder för att dom skulle fatta och inte ge sig på mig.

3 av företagarna har utsatts för beskyddarverksamhet.

Jag har inte tid att anmäla allt när 100 procent av anmälningarna läggs ner. Jag blev rånad för något år sen – sex timmar senare kom rånaren till min butik. Det var ett hot, för att visa att han var ute igen.

46 av företagarna har polisanmält något eller några av de brott som de utsatts för.Vad behöver samhället göra?

När SVT Nyheter frågar företagarna vad polisen behöver göra för att komma åt brottsligheten och öka tryggheten i de särskilt utsatta områdena är det närvaro som är det genomgående temat i svaren:

De här killarna som är stökiga är ett tiotal som förstör hela samhället. De borde inte vara svåra att få bort. Men polisen är inte här så ofta

Många av företagarna efterfrågar också ökade befogenheter för polisen:

Ge mer makt till polisen att kunna ingripa. Nu står grabbarna och säljer droger öppet inför polisen. De kan rulla en joint framför polisen. De bryr sig inte. Det är sjukt!

Flera företagare upplever också att kriminella utnyttjar minderåriga för att begå brott eftersom straffen för minderåriga oftast är lindrigare:

Ungdomar rekryteras och används av äldre kriminella för att de veta att unga knappt får något straff, man måste ha hårdare lagar och hårdare straff även för ungdomar.

På frågan vad politikerna borde göra lyfter många av företagarna fram jobb och fritidsaktiviteter som viktiga förutsättningar för att minska kriminaliteten:

Ordna mer jobb till ungdomarna, så att också de som inte går i skolan har alternativ till det kriminella livet.

Många företagare vill också se hårdare straff för de som begår brott:

Se till att även barn och unga kan åka in i häkte för att bli hämtade av sina föräldrar, även för små saker som tykenhet mot polis och vägran att göra något man blir tillsagd.

Flera företagare vill också se fler myndigheter i de utsatta områdena:

Myndigheter på plats är det mest trygghetsskapande man kan göra.

Läs vårt reportage om de företagarna och politikernas svar på vad som behövs göras för öka tryggheten.

Så gjorde vi undersökningen:

SVT Nyheter har besökt samtliga 23 områden i Sverige som polisen bedömer som särskilt utsatta. Där har vi på plats intervjuat 101 småföretagare. Vi har fokuserat på att lyfta fram deras perspektiv kring hur de upplever situationen i dessa stadsdelar. I vårt urval har vi utgått från de handlare som finns i anslutning till eller nära torgen.Alla har haft möjlighet att medverka anonymt. Många har valt att vara det av rädsla för repressalier.

De särskilt utsatta områdena är:

 • Vivalla, Örebro

 • Gottsunda, Uppsala

 • Alby, Botkyrka

 • Fittja, Botkyrka

 • Hallunda/Norsborg, Botkyrka

 • Husby, Stockholm

 • Rinkeby/Tensta, Stockholm

 • Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

 • Araby, Växjö

 • Karlslund, Landskrona

 • Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö

 • Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö

 • Södra Sofielund (Seved), Malmö

 • Bergsjön, Göteborg

 • Biskopsgården, Göteborg

 • Gårdsten, Göteborg

 • Hammarkullen, Göteborg

 • Hjällbo, Göteborg

 • Lövgärdet, Göteborg

 • Tynnered/Grevgården/Opaltorget, V Frölunda

 • Hässleholmen/Hulta, Borås

 • Norrby, Borås

 • Skäggetorp, Linköping


Visa

Ola Hjalmarsson

Helena Bengtsson

Publicerad: 16 maj 2018