Behöriga lärare i din skola

Val 2018

Kravet på lärarlegitimation infördes i skollagen år 2011, men det är en reform som har tagit tid att genomföra. Lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt. Vad man utbildats i avgör vilka ämnen man som lärare har behörighet att undervisa i, men det finns fortfarande många lärare som undervisar även i ämnen som de inte har behörighet i. Hur ser det ut på din skola?

Statistik för läsåret 2017/2018

Här kan du följa hela SVTs valbevakning

Hur ser det ut i din skola?

Lägg till en skola i sökrutan ovanför. Du söker på skolnamnet eller din kommun. Du kan lägga till flera skolor för att jämföra.


Om metod och data

Motsvarande heltidsanställda lärare: Skolverket räknar antalet lärare på en skola uttryckt i heltidstjänster. En ”motsvarande heltidsanställd lärare” kan alltså egentligen vara två lärare som jobbar halvtid.

Andel med lärarlegitimation: Andelen av de heltidstjänsterna som utgörs av personer som har lärarlegitimation med behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen.

Lärarkategorier som är undantagna från legitimationskravet, såsom t. ex lärare i modersmål eller lärare som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning, ingår inte.

Uppgifterna hämtades från Skolverket den 11 juli 2018 och gäller för läsåret 2017/2018.

Läs mer om lärarlegitimation på Skolverket

Ladda ner orginalkällan från Skolverket

  • Gå till Skolverkets databas Sök statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

  • Välj "Ladda ner filer med alla skolor, kommuner eller huvudmän"

  • Under nivå välj "Skolnivå"

  • Under Statistikområde välj "Personalstatistik"

  • Under Export välj "Personalstatistik med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne"

  • Ladda ner i önskat format

Visa

Oskar Nyqvist

Linnea Heppling

SVT Datajournalistik

Publicerad: 12 mars 2018

Uppdaterad: 11 juli 2018