Vad tycker partierna?

Vi har gett riksdagspartierna tolv arbetsmarknadspolitiska förslag att ta ställning till. Svara på förslaget för att se vad partierna tycker.

Inkomstskatterna ska sänkas för att få fler i arbete

Vilka partier svarar som du?


Ola Hjalmarsson

Linnea Heppling

Love Benigh

Publicerad: 17 april 2018