Väljar­baro­metern

Hur skulle svenska folket rösta om det var val i dag? Den frågan besvarar diagrammet nedan, för undersökningsperioden 30 augusti – 3 oktober 2021. Väljarbarometern säger ingenting om hur det kommer att bli i framtiden, utan hur det ser ut just idag. I den senaste undersökningen från SVT/Novus är inga förändringar statistiskt säkerställda.

Den smalare linjen under varje stapel visar valresultatet för partiet i det senaste riksdagsvalet.

Här kan du se en visualisering av hur svenskarna röstade i riksdagsvalet 2018


Så skulle mandatfördelningen i riksdagen bli

Det finns 349 platser i riksdagen och varje plats motsvarar ett mandat. Så här skulle det se ut om den senaste undersökningen fick bestämma. Uträkningen av mandat har gjorts utifrån resultatet av senaste Novus-undersökningen med hjälp av Valmyndighetens valsimulatorOm väljarbarometern

Novus har för den här undersökningen intervjuat 4922 personer per telefon och sms under perioden 30 augusti till 3 oktober 2021. Andelen osäkra väljare är 5,5 procent.

Så här går undersökningen till

Visa

I vilka väljargrupper är partierna överrepresenterade?

I det här diagrammet kan man se vilka partier som är överrepresenterade bland väljare i städer (högre upp i diagrammet), landsbygd (längre ner), bland män (till vänster) och bland kvinnor (till höger).

Ett parti som placerar sig uppe i det högra hörnet har alltså en större andel väljare bland kvinnor i städerna, och ett parti nere i det vänstra hörnet är överrepresenterade bland män på landsbygden.


Diagrammet är ett genomsnitt av det senaste årets mätningar.

Hur gjorde vi?

Måttet har vi fått fram genom att räkna ut skillnaden mellan väljarstödet i storstäderna för varje parti och väljarstödet i hela riket för partiet, och sedan dividera resultatet med partiets väljarstöd i riket som helhet. Sedan gjorde vi motsvarande uträkning för landsbygden och räknade sedan ut skillnaden mellan storstaden och landsbygden. (Landsbygd definieras här som landet exklusive storstäder och större städer).

Därefter gjorde vi om processen med kvinnor och män som variabler och placerade sedan ut partierna på de bägge axlarna utifrån de värden de fått.

Siffrorna är ett genomsnitt av det senaste årets SVT/Novus-mätningar.

Så här ser formeln för beräkningen ut:

Visa

Kvinnor och män

Hur skulle det bli om bara kvinnor eller bara män röstade? Här är utslaget från den senaste SVT/Novus-undersökningen uppdelat på kön.


Så har stödet för partierna förändrats de senaste tio åren

Diagrammet nedan bygger på siffror från Novus väljarundersökningar och går tillbaka till år 2007. Klicka på partisymbolerna för att tända och släcka partiernas linjer. Du kan också zooma in i grafen om du vill titta närmare på en viss tidsperiod.


Hur överensstämmer mätningarna med valresultaten?

Väljarundersökningar är ingen exakt vetenskap. Nedan är en jämförelse av Novus väljarundersökningar för valåren 2010, 2014 och 2018, och hur det faktiska valresultatet blev.


Gillade du den här artikeln? Då kanske du också gillar den här - klicka på bilden för att komma Till Partisympatier under corona-pandemin:

SVT Datajournalistik

Publicerad: 1 mars 2017

Uppdaterad: 7 oktober 2021