SVT VALU

Bäst politik

Väljarna tycker att partierna är olika bra inom olika ämnen. Här kan du se hur fördelningen ser ut.

Miljöpartiet vinner miljöfrågan – men backar jämfört med 2014


Moderaterna har bäst politik inom sina profilämnen ekonomi och skatter, enligt de väljare som svarat i SVT:s vallokalsundersökning, Valu. Men jämfört med 2014 har de tappat mycket av sin position i frågorna.

28 procent av väljarna anser att Moderaterna har bäst politik för svensk ekonomi, jämfört med 39 procent av väljarna valet 2014. Även inom ämnena skatter och din egen ekonomi har M tappat, med fem respektive sex procentenheter.

Miljöpartiet har också tappat förtroende i sin huvudfråga, miljö. 2014 ansåg 42 procent av väljarna att MP hade bäst politik på miljöområdet, jämfört med 23 procent i årets val.

Det motsatta gäller för Sverigedemokraterna, som har fått ett ökat förtroende i ämnet flyktingar/invandring. 2014 ansåg flest att det var Socialdemokraterna som hade den bästa flyktingpolitiken medan 17 procent gav SD högsta betyg. I årets val anser nästan dubbelt så många, 32 procent, att SD har bäst politik inom ämnet flyktingar/invandring.

Socialdemokraterna får högst betyg inom klart flest ämnen: skola, jämställdhet, pensioner, sjukvård, sysselsättning samt vinster i välfärden. Men partiet har backat i förtroende med några procentenheter på samtliga områden utom vinster i välfärden.

Om visualiseringen

Väljarna har svarat på frågan "Vilket parti tycker Du har bäst politik när det gäller..." för tolv ämnen: Skatterna, Miljön, Sysselssättningen, Svenska ekonomin, Din egen ekonomi, Lag och ordning, Flyktingar/invandring, Sjukvården, Jämstäldheten mellan kvinnor och män, Skola och utbildning, Sociala välfärden, Pensionerna och Frågan om vinst i välfärden. Alternativet "Ingen uppfattning" redovisas inte men räknas med i beräkningen vilket gör att alla partier tillsammans inte blir 100 procent.

Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade bland annat på grund av att SD vanligtvis underskattas och V överskattas i Valun.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 september 2018