SVT VALU

Förtroende för politiker

Välj parti

Hur har förtroendet för svenska politiker sett ut de senaste årtiondena? Och hur skiljer det sig beroende på vilket parti man röstar på? Linjen visar hur stor andel av väljarna som säger att de har "mycket stort" eller "ganska stort" förtroende för politiker.

Förtroendet för politiker fortsätter sjunka


59 procent av väljarna i årets val uppger att de känner stort förtroende för politiker, visar SVT:s Valu. Därmed sjunker förtroendet även i detta val.

Efter krisåren på 1990-talet steg förtroendet för politiker stadigt under flera mandatperioder, fram till toppåret 2010 då 70 procent ansåg sig ha stort förtroende för politiker i allmänhet. Men i valet 2014 vände trenden och förtroendet sjönk. I årets val har det sjunkit ytterligare med åtta procentenheter.

Det är dock en bit kvar till bottenåret 1998, då endast 41 procent kände förtroende för landets politiker.

Förtroendet har minskat hos alla allianspartierna samt Sverigedemokraterna. Allra mest har det minskat hos Moderaterna och Kristdemokraterna.

Bland de rödgröna partierna har förtroendet däremot ökat.

Om visualiseringen

Frågan som ställdes var "Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker?". Välj ett parti, eller flera, för att se hur stort förtroende deras väljarna säger sig ha för politikerna. Du kan också välja att se resultatet för alla som svarat med alternativet "Alla".

Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade bland annat på grund av att SD vanligtvis underskattas och V överskattas i Valun.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 september 2018