SVT VALU

Väljargrupper

Vad röstar de unga på? Och vilket parti är polulärast bland kvinnor? Här kan du titta närmare på olika väljargrupper. Välj vilket valår du vill titta på, och sedan vilka väljare du vill se. Du kan jämföra partiernas stöd efter ålder, kön och yrkesgrupp.

Så har olika väljargrupper röstat


Rättelse: På valkvällen gick inte viktningen igenom för kategorierna arbetare, tjänstemän och företagare/jordbrukare. Detta är nu åtgärdat 12:50 den 10 september 2018.

Det politiska landskapet har skiftat sedan det senaste valet. Här kan du själv utforska vilka partier som lockat förstagångsväljarna, kvinnorna, arbetarna och företagarna.

Om visualiseringen

Varje person som deltar i vallokalsundersökningen får ange kön, ålder och yrkesgrupp. Om man inte har svarat så finns man inte med i uträkningen. I yrkesgruppen "Tjänstemän" ingår svarsalternativen "Tjänsteman", "Tjänsteman med arbetsledande funktion" och "Tjänsteman med företags-/ verksamhetsledande funktion". I gruppen "Arbetare" ingår svarsalternativen "Arbetare" och "Arbetare med arbetsledande funktion". Yrkesgrupperna "Jordbrukare" och "Företagare" är sammanslagna eftersom antalet jordbrukare är så få. Dessutom är en stor andel jordbrukare även företagare.

Observera att för partier med lågt väljarstöd och för grupper med lågt antal svarande är svaren som visas mer osäkra än för större grupper.

Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade bland annat på grund av att SD vanligtvis underskattas och V överskattas i Valun.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 september 2018