SVT VALU

Viktigaste frågorna

Vilka frågor har påverkat väljarna mest i valet av parti? Här jämför vi de ämnen som haft störst betydelse i de fem senaste valen.

Välfärdsfrågor i topp för väljarna


Välfärdsfrågorna är viktigast för väljarna, visar SVT:s Valu. Allra viktigast är sjukvård, följt av skola. Jämställdhet får första gången en topplacering och hamnar på tredje plats.

Valdebatten har präglats av frågor kring integration och lag och ordning. Men när väljarna i SVT:s Valu anger vilka frågor som haft betydelse för deras val att parti hamnar lag och ordning på plats fem och flyktingar/invandring på plats 8.

Skola och sjukvård fick topplaceringar även i de fyra senaste valen.

Sysselsättning, som hamnade i topp i valen 2006 och 2010, kommer först på plats 10 i årets val.

Om visualiseringen

Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågan "Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet i dag?" Vi redovisar här andelen som angett att frågan har "Mycket stor betydelse". De övriga svarsalternativen var "Ganska stor betydelse", "Varken stor eller liten betydelse", "Ganska liten betydelse" och "Mycket liten betydelse".

I grafiken ovan kan du jämföra hur frågans vikt har ändrats jämfört med valen år 2014, 2010, 2006 och 2002. Observera att de ämnen som hamnar bland topp tio skiljer sig mellan de olika valen. I några fall har ämnet inte funnits med i tidigare undersökningar.

Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade bland annat på grund av att SD vanligtvis underskattas och V överskattas i Valun.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 september 2018