SVT VALU

Vänster – höger

Så här ställer sig alla väljare på vänster-högerskalan:
Vänster
Mitten
Höger

Välj parti

Hur placerar sig väljarna själva på den så kallade vänster-högerskalan? Välj ett parti för att se hur det förändrats sedan valet 2010.

Sverigedemokraternas väljare mer åt höger än tidigare


Andelen väljare som placerar till höger på den så kallade vänster-högerskalan ökar måttligt. Fyra av tio väljare, eller 41 procent, svarade att de placerar sig till höger vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med förra valet.

Förändringen är störst bland Sverigedemokraternas väljare. 58 procent av partiets väljare placerar sig till höger, jämfört med 44 procent förra valet. Det är en ökning med 14 procentenheter.

Bland Centerpartiets väljare är det däremot en lägre andel väljare som placerar sig till höger – 57 procent jämfört med 65 procent i förra valet. Andelen som placerar sig i mitten ökar med fyra procentenheter från 29 till 33 procent.

Om visualiseringen

Väljarna fick svara på frågan: "Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var skulle Du placera in Dig själv?" Alternativen är sedan: "Klart till vänster", "Något till vänster", "Varken till vänster eller höger", "Något till höger" och "Klart till höger".

I grafiken ovan har vi slagit ihop de två olika alternativen till vänster i en kategori och alternativen till höger i en kategori.

Siffrorna för 2014 och 2018 är viktade bland annat på grund av att SD vanligtvis underskattas och V överskattas i Valun.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 september 2018