Så bemöter forskarna klimatskeptiska argument


Är uppvärmningen bra? Får Antarktis mer is? Och kan man verkligen lita på FN:s klimatpanel? Här bemöter några av Sveriges främsta klimatexperter 12 klimatskeptiska påståenden.Påstående 1:


"Mängden koldioxid ökar inte""Vi måste gå tillbaka över tre miljoner år för att hitta lika höga koldioxidkoncentrationer"

Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Källor: NASA, British Antarctic Survey


Påstående 2:


"Det finns inget samband mellan koldioxid och temperatur""Klimatskeptiker använder ofta den här grafen"

Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Källa: EEA, Climate central

Koldioxidnivåerna är historiskt höga just nu.


Påstående 3:


"Global uppvärmning är bra för matproduktionen""Torra områden blir torrare och blöta områden blötare"

Line Gordon, forskar på hållbara matsystem, chef för Stockholm Resilience Centre.

Källor: PNAS, ESA, SMHI


Satellitbild över Skåne och norra Själland. Dra markören för att se skillnaden i bördighet mellan sommaren 2017 och sommaren 2018. Foto: ESA

Påstående 4


"Vi är på väg mot en ny istid så uppvärmningen spelar ingen roll""Osäkert vad som kommer hända med nästa istid"

Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Källor: Utah Geological Survey, xkcd,


Påstående 5:


"Varmare klimat ger bättre skördar""Skördarna av majs, ris och vete kommer minska"

Line Gordon, forskar på hållbara matsystem, chef för Stockholm Resilience Centre.

Källor: IPCC 2014, PNAS


Påstående 6:


"Antarktis får mer is""Havsisens utbredning är den lägsta sen mätningarna startade"

Richard Gyllencreutz, maringeolog på Stockholms Universitet.

Källor: PNAS, NSIDC


Påstående 7


"Det är solstrålningen som blivit intensivare""Ett par procents ökning de senaste 500 miljoner åren"

Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Källa: NASA


Påstående 8:


"Man kan inte lita på IPCC""195 länder deltar tillsammans med hundratals experter"

Faktakollat av Markku Rummukainen, Sveriges representant i IPCC.


Påstående 9:


"Vi är inne i en naturligt varmare cykel just nu""Nej, så är det inte"

Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Källor: Utah Geological Survey, EEA


Påstående 10:


"Djur och växter kan anpassa sig""Förändringstakten är för snabb - en miljon arter hotade"

Mine Islar, forskare biologisk mångfald vid Lunds Universitet. Medförfattare till IPBES-rapporten 2019


Påstående 11:


"Uppvärmningen har minskat hungern i världen""Världens småbönder bland dem som drabbas värst"

Line Gordon, forskar på hållbara matsystem, chef för Stockholm Resilience Centre.

Källor: Världsbanken, FAO


Påstående 12:


"Temperaturmodellerna går inte att lita på""I dag har vi bra koll men längre tillbaka i tiden blir det svårare"

Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Källa: ESA/Rymdstyrelsen


Viola Gad

Reporter


Anna Löfdahl

Researcher


Erik Wikén

Webbproduktion

Daniel Karlsson

Grafik

Anna Schytt

Ansvarig utgivare


Publicerad: 3 mars 2019