Sidbyte för plattfiskens ena öga

När plattfiskarna är små sitter ögonen på var sin sida av huvudet. Men under uppväxten vandrar det egna ögat över till samma sida som det andra.

Ögats sidbyte innebär att fisken kan ligga och trycka på botten med god uppsikt över byten och fiender.

Men hur uppstod detta? För några år sedan fick gåtan sin lösning då man i ett museiarkiv i London hittade flera bevarade fiskfossil.