Ha koll på dina mediciner

Många läkemedel ger fler och svårare biverkningar hos äldre personer. Du kan ta hjälp av ”Olämpliga listan” och själv se vilka mediciner som är olämpliga för den som är äldre.

De flesta av våra läkemedel är utprovade på friska, unga män. Mycket få mediciner har utvärderats systematiskt på gamla människor. Flera läkemedel är klart olämpliga för äldre, främst för att de ger biverkningar i mycket större utsträckning, och inte har den tänkta effekten. Kunskaperna är bristande både i vården och samhället.

Olämpliga listan

I genomsnitt får de äldre som bor i särskilt boende mer än tio olika läkemedel per dag. En ytterligare riskfaktor är att det ofta är flera olika läkare som skriver ut läkemedel till varje person. Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund (SPF) och Apoteket AB samarbetar för att äldre ska få en bättre läkemedelsbehandling. På internetsidan Koll på läkemedel har de sammanställt den ”Olämpliga listan” över läkemedel som äldre personer bör vara försiktiga med eller till och med undvika.

Ta med listan

I listan kan du själv direkt gå igenom dina mediciner och se om någon är olämplig, för att sedan fråga din läkare om alternativ. Uppgifterna om läkemedlen kommer från Socialstyrelsens publikation Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010). Klicka på länkarna här intill så hittar du hela Olämpliga listan och mer information på webbplatsen för kampanjen Koll på läkemedel.