Så svarade äldreministern på tittarnas frågor

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Många frågor och stort engagemang var det när äldreminister Åsa Regnér (S) chattade med tittarna om hemtjänsten. Här hittar du svaren:

Lotta: Varför får undersköterskor som vidareutbildar sig inte högre lön som kommunansgälld
Åsa Regnér, äldreministerHej Lotta, det är parterma som sätter löner. Jag tycker det är viktigt att hemtjänsten är en attraktiv arbetsplats. Därför satsar vi på kompetensutveckling och 2 miljarder till bemanning i äldreomsorgen.
 

Lena : Nog var det väl mycket bättre när ålderdomshemmen fanns. Små fina rum för enskildhet och gemensamhets/matsamvaro om man ville. VARFÖR togs dom bort?
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Lena, det kan jag inte svara på. Det var före min tid. Däremot satsar regeringen på stöd till kommuner som vill bygga boenden för äldre from november i år. Dom behövs och är efterfrågade och har oftast gemensamma utrymmen. Man ska kunna söka stöd efter behov som äldre har i lkommunen.
 

Lena: Jag är 68 och barnlös - vem tar hand om mig när jag blir äldre och behöver hjälp/vård/boende? Lena
Åsa Regnér, äldreministerHej Lena
Det ska verkligen inte spela någon roll hur ens familj ser ut när man behöver äldreomsorg. Det är kommunen som ska ansvara för äldres behov efter bedömning. Det står i socialtjänstlagen och är också en viktig jämställdhetsprincip. Det är anställda i äldreomsorg och inte döttrar som ska utföra äldreomsorg, även om anhöriga gör stora insatser.-viiktigt för mig att de är frivilliga.

 

Klaudia: Många är sjukskriva på grund av stress på jobbet hur ser du på det ?
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Klaudia
Bra fråga som vi inte tog upp tillräckligt i programmet. Det handlar framförallt om fler kollegor i äldreomsorgen, tror jag. Därför satsar regeringen 2 miljarder per år till bemanning.

 

Christopher: Du pratade om att kolla över Socialtjänstlagen, finns det några tankar från politiskt håll att göra om den från ramlag till rättighetslag? 
Åsa Regnér, äldreministerHej Christopher! Jag kommer att återkomma så snart som möjligt med en uttrredning som ser över socialtjänstlagen. Viktigt för mig den är modern och sätter (i den här delen) äldres behov i centrum. 
 

Michael, 51: Hur skulle du vilja att hemtjänsten såg ut i framtiden och har du varit i någon kommunen så är på god väg dit?
Åsa Regnér, äldreminister: Hej! Jag vill att äldres behov på riktigt är i centrum och att anställda har en rimlig chans att tillgodose dom så att jobbet känns kul och utvecklande. Jag får ett förslag från en omfattande utredning om den framtida äldreomsorgen i mars, då kommer vi att kunna diskutera detta ännu mer. Gäller personalförsörjning, teknik, boende, jämställdhet mm.
 

Roger i Västerås: Vad är regeringens plan att möta det enorma behov som kommer om ett antal år med personal o pengar.
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Roger, Det behvs utbildning, platser i vård- och omsogrsprogram, extratjänsterär ett komplement, kompetensutveckling, teknikanvändning och att nyanläandea snabbt kommer i arbete i Sverige tex. Får i mars ett föröslag om hur framtida personalförsörjning kan se ut. 
 

Anette61: Hur vill du och dina föräldrar ha det när Ni blir gamla? 
Åsa Regnér, äldreminister: Hej, mina föräldrar har hemtjänst. Dom verkar nöjda med insatserna. Själv vill jag känna att hemtjänsten ser mig människa - vem jag är, vad jag tycker om att göra, helt enkelt mina individuella behov. Det tycker jag ska gälla för alla. 
 

PIA: Kan du tänka dig att praktisera en vecka inom äldreomsorgen för att förstå arbetsmiljön?
Åsa Regnér, äldreministerHej Pia, Ja det kan jag. Jag har joibbat jobbat inom äldreomsorg även om det var ett tag sedan. Jag har ocksaå gjort en äldreresa genom Sverige och sett många bra exempel från hemtjänst. Särskitl intryck på mig gjorde personalens berättelser om  arbetsvillkor och önskan att kunna ge äldre ännu bättre stöd.Därför amslår vi 2 miljarder per år till personal i äldreomsorg.
 

Monica: Vad säger du om en 95-årig gammal dam som vid flera tillfällen begärt att få plats på ett äldreboende men får hela tiden avslag fr kommunen. Hemtjänst är inget alternativ
Åsa Regnér, äldreministerHej, enligt socialtjänstlagen ska äldre som har behov av äldreboenden också få det. Det råder brist på äldreboenden i Sverige. Under de senaste 10-åren, när alliansen styrde Sverige, försvann en femtedel av alla platser i äldreboenden. Det tycker jag är upprörande och därför satsar vi på ett investeringsstöd som man kan söka om from nu. Det ska göra att fler byggs.Att behöva vänta på plats skapar stort lidande hos äldre och så ska det inte vara.
 

Anette61: Varför gjorde NI Hemtjänsten privat???? Anette
Åsa Regnér, äldreminister: Det är varje kommun själv som ansvarar för vem som utför hemtjänsten, så frågan måste du ställa till dina lokala politiker.
 

bertil: Varför har det stängt och byggts om äldreboenden när det behövs så många nya?
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Bertil! Vi behöver fler äldreboenden, jag hoppas att det också blir så. Det är tråkigt när äldreboenden stänger, men det är kommunerna som bestämmer om varje boende. Över 100 kommuner rapporterar tyvärr att de har brist på äldreboenden, det tycker jag är upprörande och därför har vi satsat på investeringsstöd - för att antal äldreboenden ska blir fler
 

Kajsa: Varför ska det bero på vilken kommun man bor i vilken hjälp man får som gammal. Det är ju fruktansvärt!
Åsa Regnér, äldreminister: Hej! Det ska aldrig spela roll vilken kommun du bor i. Hemtjänsten ska alltid vara bra och alla som har behov av hjälp ska också få det enligt socialtjänstlagen. Jag planerar nu en översyn av den lagen, bland annat för att garantera jämlikhet i hela landet
 

uska i karlskoga: det pratades löner i programmet och att dessa skulle höjas, innebär detta att ni tänker även höja ob tillägg 
Åsa Regnér, äldreministerHej! Det är inte jag och regeringen som bestämmer över lönerna, utan det gör fack och arbetsgivare. Däremot måste yrket bli mer attraktivt.
 

Louise: Skriver om igen... kan ni titta närmare på hur Danmark löst sin äldrevård Som de också fått beröm för !
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Lousie! 
Ska absolut titta på hur danmark jobbar. 
Vi har en utredning som ska se över äldreomsorgen för framtiden, den ska också titta på hur andra länder gör

 

Monica: Kära Åsa Regnér, titta inte bara på pengar utan åtgärda nu - det är bråttom för våra äldre att känna trygghet även högre upp i åldern
Åsa Regnér, äldreminister: Hej! Jag håller med dig.
 

Björn: Hur vill du att yrket ska bli mer attraktivt? 
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Björn! Vi behöver mer kollegor till de som jobbar inom äldreomsorgen, det och bättre arbetsvillkor tror jag är det viktigaste.
 

Hedvig: Åsa Regnér, varför vill du inte föreslå en rättighetslag beträffande för äldre pensionärer? 
Åsa Regnér, äldreministerHej Hedvig! Vi kommer att se över socialtjänstlagen och återkommer om vilket uppdrag den utredningen får.
 

Beskshundsförare i Vännäs: Åsa vad tycker du om djur inom vården?
Åsa Regnér, äldreministerHej! Jag tycker att äldres behov ska stå i centrum och jag vet att många äldre uppskattar djur. Jag träffar på katter och hundar på äldreboenden ibland, det tycker jag är trevligt!
 

Fattig uska: Varför får vi inte jobba heltid när det sägs att det fattas folk? 
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Anna! Vi Socialdemokrater har länge drivit frågan om rätt till heltid. I många av de kommuner där vi styr jobbar vi nu hårt för att alla ska ha rätt till heltid.
 

IngaLill : Vår kommun har infört Individens behov i centrum. Det ger äldre inflytande och vi får stöd att jobba rättssäkert. Vad tycker du om IBIC 
Åsa Regnér, äldreminister: Hej IngaLilll! Det tycker jag låter bra! Varje kommun behöver hitta modeller för att jobba med kvalitet och med äldres behov i centrum.
 

Lillemor : Hur vill du öka kompetensen inom ex hemtjänsten? 
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Lillemor! Vi har ett särskillt stöd till kompetensutveckling inom äldreomsorgen, särskillt med fokus på demens. Det är ett viktigt steg
 

Peggy: Hur ska du få status inom hemtjänsten när du samtidigt vill fasa in enkla jobb där?
Åsa Regnér, äldreminister: Hej Peggy! Utbildning och kompetens är oerhört viktigt, därför satsar vi på kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Extratjänster är ett komplement för att få fler att få upp ögonen för äldreomsorgen
 

Bergman USKA: Hur ska personal ge och få kontinuitet på sitt arbete när man får en lapp med arbetstider när de kommer in på kontoret? 
Åsa Regnér, äldreministerHej Bergman! Det är kommunens ansvar att se till, men jag håller med dig om att kontinuteten måste öka. Det är viktigt för att skapa trygghet för de äldre. Därför har vi skjutit till 2 miljarder för mer personal
 

Berit: Hur kan ni politiker vara med att förbättra lön och arbetsvillkoren för hemtjänstpetsonalen? Det gör mig ont att se alla slita så hårt!
Åsa Regnér, äldreminister: Hej! Personalens villkor är en jättestor fråga. Det är fackförbund och arbetsgivare som sätter löner. Vi tillskjuter 2 miljarder för mer perosnal, men löner måste sättas av parterna
 

Åsa Regnér, äldreminister: Tack så mycket för alla frågor! Jag är glad över engagemanget för äldreomsorgen. Tyvärr har jag inte hunnit svara på allt, men det går alltid att skriva till regeringskansliet och få svar. 

Maila kan du göra till: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
eller skicka brev till:
Åsa Regnér, Socialdepartementet
Postadress: 103 33 Stockholm

Stort tack! Trevlig kväll