Gå direkt till innehållet

2020 blir året då SVT tar ett tydligt steg i en ny riktning

Programdirektörerna Lena Glaser och Jan Helin om riktningen framåt. Denna text har publicerats i en kortare version på DN Kultur.

Den kortare versionen finns att läsa här.

https://www.dn.se/kultur-noje/programdirektorerna-sa-kommer-svt-att-forandras-nasta-ar/

Television är fortsatt ett starkt medium av ungefär de skäl det varit genom historien. Det svarar starkt mot djupt liggande behov av att få uppleva och förstå sin omvärld och att få koppla av och bli underhållen.

Men det har idag inte undgått någon att allt fler konsumenrar tv på nya sätt. Det ställer nya krav på både hur vi gör program och distribuerar tv.

Att svara upp mot dessa nya beteenden är inte minst viktigt för ett public service-bolag som SVT. Vårt uppdrag i ett demokratiskt perspektiv har aldrig handlat om en viss distributionsteknik. SVT finns för att vara ett oberoende mediebolag som informerar, folkbildar och underhåller, med sakligheten och opartiskheten som adelsmärken.

Denna vår har debatten om public service förts med delvis nya och bekymrande inslag. Att public service diskuteras, och även kritiseras, är sunt och bra. Men debatten blottar från vissa håll en djupt liggande okunskap om oberoende medias roll i en demokrati och hur själva oberoendet konstrueras. Politiska krafter vill i dag helt avskaffa, eller sälja ut delar av public service, illa underbyggda åsikter om att journalistiken är politiserad och direkta felaktigheter om politiskt tillsatta chefer påstås från debattörer som borde veta bättre.

Utan att gå i polemik med debatten vill vi mot bakgrund av den, och tittarnas nya beteenden, förklara den strategiska riktning vi valt att ge SVT:s utbud inför 2020.

Vi väljer här att beskriva utvecklingen av SVT:s utbud utifrån två distinkta linjer – det journalistiska och det fiktionära berättandet.

Journalistiken genomgår i dag en historisk förändring drivet av tre fundamentala rörelser:

 1. Förr kom de journalistiska berättelserna till dig i huvudsak som resultat av en redaktörs val. I dag kommer de i allt högre utsträckning till dig baserat på en algoritm som väger in vad du engageras av och vad du konsumerat tidigare. Det är en teknikutveckling av aktörer som Facebook och Google som i huvudsak utmanar distributionen och finansieringen av journalistik.
 2. Ett nytt paradigm som ifrågasätter värdet av oberoende journalistik och sanningskriterier över huvud taget. Det faktabaserade berättandet med ambitionen att söka sanning ifrågasätts. Det finns inga sanningar, bara olika uppfattningar. Det viktiga är att media speglar dessa uppfattningar, inte oberoende söker sanning. Denna politiska rörelse tar sig likartade uttryck i hela västvärlden just nu och har börjat med att utnämna oberoende medier till oppositionsparti, det blir just nu allt tydligare inriktad mot att ifrågasätta vetenskap och forskning.
 3. Ett nytt medielandskap med sociala medier där enskilda framgångsrika aktörer kan ha lika stor räckvidd som ett traditionellt mediehus – men utan ansvarig utgivare och redaktörsroll. En utveckling som till en början såg ut som en välkommen demokratisering av offentligheten, men i dag uppvisar en alltmer komplex problembild vad gäller etik i samband med publiceringar inför masspublik.

Vi gör mot bakgrund av detta en rad konkreta satsningar och omprioriteringar i SVT:s journalistiska berättande 2020:

 • Vi söker nya format för vår opinionsjournalistik. Det börjar redan i höst där vi aktivt för samman människor med starkt polariserade åsikter i kontroversiella frågor. Inte nödvändigtvis för att enas, men för att med nyfikenhet försöka förstå den andres uppfattning. Vi tror på att energin i samtidens laddade frågor kommer att ladda också ett nytt tv-format som utgår från just det. Vi utvecklar därför ett nytt format under hösten för att ersätta Opinion Live från årsskiftet.
 • Vi ökar resurserna och investerar mer i det dokumentära berättandet. Vi har nått framgång med en rad satsningar på serieberättad journalistisk som spänner över olika ämnesområden med en sak gemensamt; premissen för historien är tydlig och lätt att välja i en playtjänst. Exempel här är Experimentet, Fallet Kevin, Världens sämsta indier, 36 dagar på gatan, Operation Playa, Kroppshets, Dollystyle och Dubaitjejer – betalt för att festa.
  Vi fortsätter på den vägen och ökar våra resurser för att producera faktabaserade, engagerande historier som vilar på grundlig research.
 • Vi ökar resurserna till utrikesjournalistiken och utökar vårt korrespondentnät med två korrespondenter riktade mot två av vår tids mest omvälvande historier. En klimatkorrespondent för att öka fokus på rapporteringen av klimatförändringarna och med ett uttalat uppdrag att söka de konstruktiva historierna om de framsteg som görs för att nå klimatmål. Ytterligare en ny korrespondenttjänst tillsätts för att granska och berätta om teknikutvecklingen och de gigantiska techbolag som idag griper omkring sig i snart sagt varje aspekt av mänskligt liv och ändrar förutsättningarna för all utveckling av tjänster och affärer.

Vi utvecklar parallellt med detta utrikesreportaget för att bättre nå ut i digital form i såväl SVT Play som SVT Nyheter. För att få fokus pausar vi därför programmet Korrespondenterna under 2020 och söker istället en ny form. Bland annat ett aktualitetsprogram en gång i veckan som erbjuder en landningsbana för utrikesjournalistiken i ny form, men också utrymme för våra kunniga korrespondenter och experter att belysa de stora internationella historierna i veckan i mer diskuterande form än vad den klassiska nyhetssändningen medger.

 • Med start redan i höst ställer vi om vår lokaljournalistik. Riktlinjen här är tydlig: vi moderniserar produktionen för att kunna finnas på plats med journalister på fler ställen i Sverige. Nyss ökade vi från 34 till 37 orter på försök. Med den utökade finansieringen av SVT:s lokalbevakning som lades fram i regeringens proposition häromdagen har vi med detta lagt en struktur för att kunna utöka ytterligare.

Samtidigt ökar vi synligheten för våra lokala nyheter både digitalt och i broadcast. I vår nyhetstjänst SVT Nyheter ges lokala nyheter en tydlig digital närvaro med snabb överblick och fördjupande och engagerande video varje dag. Vi nyttjar också kraften i SVT:s system för att kunna tillföra kvalificerad research och expertis till våra lokalredaktioner dels från Uppdrag Gransknings erfarna redaktion i Göteborg och dels från Riksnyheterna. Vi utvecklar också datajournalistiken utifrån de öppna datakällor som finns för att stärka våra lokalredaktioner. Här ser vi en intressant möjlighet till samarbete med Sveriges lokaltidningar.

 • Vi fortsätter att satsa på satiren som uttrycksform för journalistiskt berättande med nya säsonger av Svenska Nyheter med ny programledare och vidareutveckling av formatet.

Satir är fortsatt en viktig uttrycksform också inom underhållning, där vi vidareutvecklar det gestaltade berättandet.

Humor ingår som en del i det nya fiktionära berättandet, som på helheten är under lika stark utveckling som det journalistiska. SVT har en lång och stolt tradition inom Drama och vi kan i dag se hur det är en typ av innehåll som utvecklas i snabb takt. I dag är det självklart att kunna välja tv-serier från en rad leverantörer som Netflix, HBO och Viaplay, där produktionsnivån är så hög att den för bara några år sedan var förbehållen långfilmsproduktioner från Hollywood.

Vad är SVT:s svar på det?

Det kommer bestå av flera delar:

 • Självklart fortsätter vi värna det svenska högprofilerade dramat och vi kommer fortsätta vara ett epicentrum för den typ av berättande den svenska publiken lärt känna genom titlar som Bron, Vår tid är nu och Bonusfamiljen. Inför 2020 väntar en rad nya titlar med starka berättelser som vi hoppas ska samla och fängsla publiken på det sätt som bara riktigt bra drama kan. Olika berättelser, tilltal, medverkande och upphovspersoner.

Utöver de nya dramaserierna kommer precis som i dag en stor mängd tidigare producerade titlar finnas tillgängliga på SVT Play och tillsammans utgöra ett brett erbjudande av svenskt drama. Vi veckopublicerar nya titlar som sedan finns tillgängliga med alla avsnitt på en gång som box, för dem som vill titta på flera avsnitt på en gång.

 • Men vi söker nu också ytterligare spännvidd i vårt fiktionära berättande, både när det gäller målgrupp, ämnesval och investeringar. Produktioner som bygger på närhet, autenticitet, lokal relevans och kreativitet. Vi bygger här vidare på lyckade experiment som Eagles, Festen och Dips.
 • Vi söker dessutom nya format som kan locka breda målgrupper och familjetittande. SVT har en historisk tradition med julkalendrar som förmår samla familjen kring en berättelse 24 dagar fram till jul. Vi hoppas nu kunna göra samma sak för familjen också utanför julhelgerna.

Utvecklingen av de här berättelserna kommer från flera håll än de traditionella. I SVT:s fall självklart från SVT Drama, men också från underhållning, barn och ungdom.

I SVT:s fiktionära erbjudande ingår också en rad högklassiga internationella dramaserier.

Vi fortsätter också att satsa på svensk film. Genom att vara samarbetspartner till svenska filmproducenter kan vi hjälpa till att säkerställa att publiken får ta del av ett brett utbud av svensk film även i framtiden.

Utöver våra nya satsningar inom det journalistiska och fiktionära tar vi fortsatt avstamp i vår tradition av folkbildning och satsar på ämnen och berättarsätt som fungerar både i linjär-tv och online. Inom kulturgenren kommer vi att stärka den aktuella bevakningen med flera nya titlar, men vi börjar också bygga ett mer tidlöst kulturutbud på SVT Play, ett slags arkiv t ex med porträtt av våra största kulturpersonligheter, för att locka nya generationer tittare.

Inom faktagenren kommer klimatfrågan att stå i fokus under nästa år, liksom natur och historia, men vi kommer även att presentera serier där vi med vetenskaplig metodik tar oss an nya områden. Vi kommer bland annat att undersöka olika träningsformer och testa skönhetsprodukter som i dag omsätter miljardbelopp.

Vår strategi är att utveckla nya format och berättarsätt inom klassiska faktaområden, och vi kommer till våren att lägga ned Plus i dess nuvarande form för att utforska nya sätt att göra konsumentjournalistik. Namnet Plus hoppas vi ska kunna leva vidare i ny form framöver.

 • Vi vill samla Sverige. Väldigt mycket av det vi beskrivit hittills är berättelser som går specifikt mot en rad målgrupper. Att samla en bred publik har genom tv-historien främst skett inom underhållning och sport. Inom SVT historiskt och fortsatt genom program som Melodifestivalen och Vinterstudion. Inte sällan kretsar debatten kring public service just om detta – hur bred ska bredden vara på SVT:s utbud? Det är en begriplig och på många sätt viktigt debatt. Men vi tänker inte låta den få oss att tappa fokus på ett ostridigt värde för public service:

Att förmå samla och erbjuda breda, gemensamma upplevelser.

Trots en medieutveckling som går mer mot nisch och målgrupp har television fortsatt kraften att samla brett. Vi vill fortsätta att utveckla den kraften.

Vi har kvar och vidareutvecklar många av våra underhållningstitlar, men söker hela tiden nya sätt att nå hela publiken. Vi vill kunna bjuda in familjepubliken ännu bättre än i dag och söker därför underhållande format med möjlighet till stort genomslag, där människor från olika vägar i livet, demografiskt och socialt kan mötas, och underhållning som ger dig något mer uppstår.

För hur allvarliga vi än kan vara om vikten av public services uppdrag så blir det förhoppningsvis lördag kväll och avkoppling också för den samhällsintresserade.

Och till sist, för dig som känner en viss oro inför så mycket nytt i SVT, vill vi mana till lugn. Du kommer känna igen dig i våra återkommande kronjuveler i utbudet i allt från Rapport, Mästarnas Mästare, Aktuellt, Husdrömmar, Agenda, Melodifestivalen, Uppdrag Granskning, Nobelfesten, Vinterstudion, Allsång på Skansen, Go kväll och Antikrundan.

Och så klart: Frågan ”Vart är vi på väg?” kommer att ställas från Göteborg så länge vi kan se framåt i dag.

Lena Glaser
Jan Helin

Programdirektörer, SVT.