Gå direkt till innehållet

Fritt internet centralt för framtida samhällsbygge

Jimmy Ahlstrand om vem som ska ha rätt till bredband och om öppna nät i EU.

EU-flagga.

Igår var sista dagen att svara på ett dokument från Europeiska unionen som lystrar till det spännande namnet: Public consultation on the evaluation and the review of the regulatory framework for electronic communications networks and services. Det är ett frågebatteri om 218 frågor på 137 sidor som sannolikt mycket få personer kommer att traggla sig igenom. Frågorna är av följande typ: (Du behöver inte läsa, det räcker med att titta på den.)

”In the event that the wholesale access market in a given area is deemed no longer subject to SMP, or that access remedies are no longer deemed appropriate in that area, by virtue of ongoing infrastructure-based competition on quality and price between a limited number of operators, would you consider it justified in the interests of market stability and existing levels of competition to maintain for some period wholesale access comparable to that previously enjoyed by access-based operators?”

Djupt inbäddat i tekniska termer rör sig dock materia med stor sprängkraft. Temat är nämligen hur den digitala infrastrukturen i EU ska byggas upp. Ska alla ha en lagstadgad rätt till bredband? Och i sådana fall med vilken kapacitet? Ska medlemsstaterna bestämma om de vill få ha vidaresändningsplikt för att säkra medborgarnas tillgång till information? Ska Sverige få ställa krav på de som vill skaffa frekvenser för att bygga mobilt bredband att de ska bygga i hela landet eller ska det bara vara högst pris som gäller? Hur ska lokala och nationella monopol regleras?

Vi rör oss här i ett fält av komplicerade processer som omväxlande befinner sig i EU och omväxlande nationellt, som är späckat av juridiska och tekniska fackord och förkortningar som många gånger är så komplicerade att det krävs hela team med blandade kompetenser för att besvara en enda fråga. Men likväl så handlar det om en av de viktigaste byggstenarna i det framtida samhället: Hur och vem ska kunna kommunicera vad med vem – och på vilka villkor. Detta är inte minst en central fråga för medieföretagen. Hur ska vi kunna nå ut till vår publik i framtiden? Ska operatörer eller plattformsaktörer som Google kunna blockera eller censurera oss?

I processer som denna avgörs många av våra förutsättningar, för kommersiella mediebolag likväl som public service.