Gå direkt till innehållet

Nya språkråd för att bättre spegla hela Sverige

Anne Lagercrantz om hur SVT Nyheter ska få ett mer inkluderande språk.

Kollagebild med många människor.

Vårt uppdrag är att spegla hela Sverige, ett land i förändring. Vi måste vara trygga i hur vi formulerar oss inkluderande, även i stressiga situationer. 

Vi har därför tagit fram tips och språkråd för att ge våra journalister ett stöd i vardagen med mångfaldsfrågorna.

Vi hoppas på synpunkter och på att inspirera till diskussion också utanför SVT.

Uppdraget att formulera inkluderande begrepp är nära omöjligt. Språk är makt. Språk är också politik. Språk signalerar normer. Många intressegrupper och individer har starka åsikter om vad som är rätt och fel, och vilka ord som absolut bör eller inte bör användas.

Vi är medvetna om att det är omöjligt att ge råd som alla är ense om. Vi vet att språk förändras och att rekommendationer också måste göra det. Vi kommer noga gå igenom synpunkter, vara beredd att revidera och uppdatera råden regelbundet.

Bakgrunden till dokumentet är återkommande diskussioner på redaktionerna. Vi kan uttrycka oss olika och vara osäkra. Hur beskrivs en person, ett fenomen eller en plats så att det blir korrekt och begripligt för publiken? Hur blir vi så konkreta som möjligt?

Dokumentet ger rekommendationer om termer som svensk, invandrare, utrikesfödd och utländsk bakgrund. Det avråder från vaga, ofta fel använda begrepp som ”invandrare” och ”människor med etnisk bakgrund”. Utgångspunkten är att människors ska få definiera sig själva.

Jag formulerade uppdraget i höstas och arbetsgruppen har bestått av Eva Landahl, programchef Samhällsprogrammen, Arash Mokhtari, reporter och programledare, Linda Larsson Kakuli, researcher och Anna Olsdotter Arnmar, reporter.

Arbetsgruppen har gjort en omfattade research och fått hjälp av SVT/SR:s språkvårdare och en mängd andra medarbetare. De har fört bakgrundssamtal med myndigheter, forskare och intressegrupper.

Många har välkomnat SVT:s arbete, och flera som polisen och arbetsförmedlingen för liknande samtal.  Andra menar att vi ställer fel frågor, att vi istället borde koncentrera oss på att beskriva klass eller gå till värdegrunden istället för till formuleringar.

Mitt och vårt svar är att vi måste göra både och. Efterfrågan på språkråd har varit stor och vi kunde relativt snabbt ta fram och presentera dem. Samtidigt fortsätter vi jobba med långsiktiga frågor som rekrytering, perspektiv/ämnesval i bevakningen samt med vår egen värdegrund.

Det är sällan enkelt men det är viktigt.

Igen, vi hoppas på synpunkter. Läs gärna dokumentet här nedan och hör av dig till anne.lagercrantz@svt.se och eva.landahl@svt.se

Tips och språkråd reviderad oktober 2016

Fakta om arbetet

Mål och syfte:
Att stärka Nyhetsdivisionens medvetenhet i mångfaldsfrågor och skapa trygghet i hur medarbetarna kan uttrycka sig inkluderande, även i stressade situationer. Grunden är sändningstillståndets mål att spegla hela Sverige.

Uppdrag:
Att ta fram en lista på begrepp och formuleringar kopplade till ”bakgrund/etnicitet” som uttrycker ett inkluderande förhållningssätt till oss som bor i Sverige.

Att ange möjliga fallgropar.

Avgränsning:
Vi har inte tittat på kön, sexualitet, funktionshinder eller nationella minoriteter. De perspektiven finns med i ett större mångfaldsarbete 2016.