Gå direkt till innehållet

Så blev SVT ett jämställt företag

SVT är en både attraktiv och jämställd arbetsplats. Av det totala antalet anställda är 48 procent kvinnor och 55 procent av cheferna är kvinnor. Och medellönen för män och kvinnor är lika totalt sett, skriver biträdande HR-direktör Helène Sahlin.

SVT:s företagsledning 2016.
Foto: Janne Danielsson/SVT

För några veckor sedan skrev jag ovanstående inlägg på Linkedin. Det väckte stort gillande och engagemang från många håll (1500 likes och kommentarer) . Lite överraskad blev jag och började fundera över vad SVT egentligen har gjort för att få ett så jämställt företag. Så jämställt att jämställdheten inte längre är en fråga.

Det är helt självklart numera, ja åtminstone nästan. För vi har fortfarande några utmaningar. Lönerna är jämställda i det stora hela, men könsfördelningen i respektive yrkesgrupper kämpar vi med fortfarande. Detta är mest tydligt inom de tekniska yrkena.

Vad har vi gjort under årens lopp för att få till det?

SVT fick sin första kvinnliga vd år 2000. Det har säkert påverkat en hel del, men i grunden tror jag att mediebranschen länge har varit hyfsat jämställd, åtminstone i jämförelse med andra branscher, journalistutbildningar har genom åren varit ganska jämna, så detta har säkert bidragit.

I början av 2000 arbetade vi aktivt med att uppmuntra och övertala tjejer att ta chefsjobb. Det var faktiskt inte helt lätt, men vi gav inte upp.

Tidigt 2000 upplevde vi att många kvinnliga externt rekryterade chefer slutade i stor utsträckning inom något år. Vi undrade varför och tillsatte en utredning. Vad den resulterade i kommer jag inte riktigt ihåg, men utesluter inte att följande åtgärder var en konsekvens av den utredningen: - ledarutvecklingsprogram skapades för kvinnliga chefer tillsammans med andra företag - kvinnligt mentorprogram startade - kompetensbaserad rekrytering infördes - ledarförsörjningsprogram genomfördes med krav på 50/50 uppdelning mellan män och kvinnor.  

SVT har sedan länge haft en Jämställdhetspolicy med tydliga mål, följt upp lönestatistik varje år och rättat till eventuella ”snedsitsar” och genomfört arbetsvärderingar/lönekartläggningar ur ett jämställdhetsperspektiv minst vart tredje år.

SVT betraktar jämställdhet mellan kvinnor och män som en tillgång i arbetet och en förutsättning för public serviceuppdraget, så därför är jämställdheten ständigt i fokus. Än idag har företagsledningen övergripande mål för jämställdheten. Det gäller att inte släppa fokus, för annars är risken att man faller tillbaka i gamla normer.

SVT har vidare arbetat för att föräldrar ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv och om möjligt, beroende på arbetets art, kunna arbeta mer flexibelt. 

Sedan tror jag på igenkänningsfaktorn även här. Fler kvinnliga chefer generar fler kvinnliga chefer. Det är därför det också är så viktigt att arbeta vidare med mångfald och Sverigespegling i ett bredare perspektiv. SVT vill ju vara en inkluderande arbetsplats där olika perspektiv, erfarenheter och kulturer kan samverka för att skapa ett utbud som tilltalar hela Sverige.