Gå direkt till innehållet

Så kan SVT bidra till mediemångfalden

En del vill måla upp en konflikt mellan public service och kommersiella aktörer. Public service har samexisterat med tidningarna i nära 100 år. Vår utgångspunkt är att båda krävs för mediemångfalden och demokratin. Det skriver Hanna Stjärne, Jan Helin och Anne Lagercrantz. Denna text har även publicerats i Sydsvenskan.

Tidningsmarknaden befinner sig i en tuff omställningsfas. Läsvanorna förändras i snabb takt och globala giganter konkurrerar om annonsintäkterna. I det läget vänder många sina blickar mot public service. Hur bör SVT agera i den nya situationen?

Vårt svar är att vi kommer fortsätta utveckla SVT:s utbud, inte minst nyhetsbevakningen. Mediernas omställning är en demokratisk utmaning. I det läget måste vi som public service-bolag göra det vi kan för att stärka den professionella och opartiska journalistik vi står för. 

Det gäller också lokaljournalistiken. Under förra året ökade SVT sin närvaro i län som Halland, Blekinge, Jämtland, Västmanland och öppnade helt nya redaktioner i Helsingborg och Södertälje. Vi ser nu över hur vi ytterligare kan förbättra både riks- och lokaljournalistiken, i tv och på nätet. 

Vid sidan om vad vi gör själva är frågan om public service kan bidra till andra medieföretags förmåga att hantera det digitala skiftet. Utifrån samtal med kommersiella publicister och våra egna erfarenheter som chefer i kommersiella medieföretag ser vi några områden där SVT kan bidra mer på sätt som är i linje med vårt uppdrag och gynnar mediemångfalden.  

1. Vi öppnar för samproduktion av program

Medierna närmar sig varandra, till exempel producerar tidningar mer och mer tv. Det möjliggör nya former av samarbeten. SVT kommer därför öppna upp för att samproducera eller köpa in program från tidningar och andra medieföretag. 

Samma krav som SVT har på andra program – opartiskhet, saklighet och relevans – ställs självfallet på de produktioner vi talar om här och de väljs ut i full konkurrens med programidéer från etablerade produktionsbolag. 

Det är däremot inte aktuellt att till exempel lägga ut driften av hela eller delar av SVT:s nyhetsredaktioner. Det skulle riskera den lokala mediemångfalden och vi vill kunna spegla hela Sverige i våra rikssändningar vilket förutsätter en gemensam, samlad organisation runt om i landet. SVT:s nyhetsarbete nationellt, lokalt och globalt är tätt sammanvävt. 

2. Vi ökar tidningarnas tillgång till vissa former av material 

Sedan 2010 erbjuder vi kommersiella medier att använda klipp från våra nyhetssändningar genom att bädda i dem på sina sajter. Sveriges Tidskrifter har i samtal med oss önskat bättre tillgång till klipp även från andra program. Vi för därför en diskussion om hur vi kan tillgodose det bättre inom ramen för våra rättigheter. Vi ska inte ta pengar från produktionen av nya program för att lösa rättigheter till enskilda kommersiella aktörer. 

Tidningar i Sverige har även tillgång till andra typer av material från SVT. Vi har bidragit till databasjournalistikens utveckling med satsningar som val-, miljö- och bredbandspejl, databaser med geografiskt nedbrytbar information.  

Det är positivt om andra medier kan bygga vidare på det material som vi får fram i våra databaser och vi delar regelmässigt med oss av detta till tidningarna, som kan hitta egna lokala vinklar. På så sätt kan grundarbete från SVT leda till mer lokal journalistik hos andra. 

3.Vi vill dela kunskap 

Många i branschen har pekat på att svenska medieföretag borde bli bättre på att dela kunskap med varandra. Det är något vi gärna bidrar till. Som ett led i detta bjuder vi därför under hösten in svenska medieföretag till ett möte om digitala användarbeteenden och utveckling inom rörlig bild och data online. Vi hoppas på ett möte med stor öppenhet kring både framgångar och misslyckanden. 

Vi avser också att öppna för en ny sorts samarbeten när det gäller grävande journalistik där vi och lokala medieföretag samverkar kring research och har som mål att gemensamt publicerera. I anslutning till det kommer vi att erbjuda utbildningar där Uppdrag granskning bidrar med sin kompetens.

4. Vi bjuder in till samtal

Det kan mycket väl finnas fler sätt på vilka public service kan bidra till andra medieföretags förmåga att hantera det digitala skiftet. Vi är öppna för förslag så länge som det är förenligt med SVT:s uppdrag. Under vintern och våren bjuder vi in publicister i olika delar av landet till samtal om dessa frågor. 

Om någon vecka presenteras den medieutredning som bland annat ska lämna förslag till ett nytt presstödssystem. Det är naturligt att vårt budskap idag kommer att tolkas i ljuset av det. Men oavsett vilka förslag medieutredningen lägger vill vi föra en egen dialog om branschens framtid direkt med andra publicister. 

En del vill måla upp en konflikt mellan public service och kommersiella aktörer. Public service har samexisterat med tidningarna i nära 100 år. Vår utgångspunkt är att båda krävs för mediemångfalden och demokratin. 

Det är bra att det finns separata system där public service har sina krav och villkor och tidningarna andra. Public service är inte orsak till tidningskrisen, och kan inte lösa den. Det kan bara tidningsföretagen själva. Men om vi kan hjälpa till vill vi gärna göra det. 

Hanna Stjärne, vd SVT Jan Helin, programdirektör SVT Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivision SVT